Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ryczałt za dojazdy służbowe krajowe - 2017

Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy odbywa podróż służbową, należy się ryczałt za dojazdy oraz nocleg. Obie kwoty uzależnione są od wysokości diety określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Ryczałt za dojazdy służbowe krajowe w 2017 r.

Rodzaj ryczałtu

Kwota (w zł)

Dieta (100%)

30,00

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45,00

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

6,00