Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Przerwa w pracy - kiedy przysługuje i jak ustalić jej czas?

Jestem pracownikiem biurowym - praca przy komputerze. Jak długa przerwa w pracy mi przysługuje?

Adam, Opoczno

 

Pracownikowi przysługuje przerwa w pracy, za którą zachowuje prawo do wynagrodzenia. Można wyróżnić kilka rodzajów przerw, w zależności od wykonywanej pracy czy też dodatkowych uprawnień pracowniczych.

Przerwa w pracy na śniadanie

Zgodnie z przepisami Kodeksy pracy zatrudniony, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy, która jest wliczana do czasu pracy. Prawo to dotyczy wszystkich pracowników pracujących w wymiarze dobowym, warunkiem jest przepracowanie 6 godzin w ciągu doby.

Przerwa w pracy dla osoby pracującej przy komputerze

Pracownik, który pracuje przy komputerze ma prawo po każdej przepracowanej godzinie przy komputerze skorzystania z minimum 5-minutowej przerwy w pracy, która jest wliczana do czasu pracy, jeśli pracodawca nie zapewni pracownikowi możliwości łączenia przemiennego pracy przy komputerze z innymi zajęciami, które nie obciążają wzroku oraz umożliwiają zmianę pozycji ciała, przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy monitorze komputera.

Przerwa w pracy dla osoby wykonującą pracę monotonną, uciążliwą lub szkodliwą

Pracownik, którego praca ma charakter monotonny - z góry ustalone tempo pracy, pracuje w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ma prawo do:

  • skróconej podstawowej normy czasu pracy - nie dotyczy pracy monotonnej
  • dodatkowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.

Dodatkowe uprawnienia

Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, którą powinni przeznaczyć na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą.

Dodatkowa przerwa w pracy przysługuje także pracownicy karmiącej dziecko, która pracuje dłużej niż 4 godziny na dobę. Ma ona prawo do skorzystania z następujących przerw na karmienie:

  • w przypadku czasu pracy trwającego w wymiarze 4-6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługuje jedna 30-minutowa przerwa w pracy (lub odpowiednio 45-minutowa przy więcej niż jednym dziecku),
  • w przypadku czasu pracy trwającego dłużej niż 6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługują dwie przerwy 30-minutowe (lub odpowiednio 45-minutowa przy więcej niż jednym dziecku).

Nieodpłatna przerwa w pracy na lunch

Pracodawca może wprowadzić nieodpłatną przerwę w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 60 minut, tzw. przerwę na lunch, która nie jest wliczana do czasu pracy. Wprowadzenie takiej przerwy zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy.