Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak napisać pozew rozwodowy – wyjaśnienie i wzór

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wszystkim osobom pozostającym w związkach małżeńskich, cywilnych i konkordatowych, które borykają się z problemami w związku, instytucji rozwodu. Statystycznie coraz więcej par się rozwodzi. Warto jednak wiedzieć, jak poważne jest to zagadnienie, czy każdy może dostać rozwód, czy wymagane jest spełnienie jakichś warunków. Dodatkowo w artykule zawarty jest wzór pozwu, który będzie można wykorzystać. Dotyczy jednak rozwodu bez winy, w sytuacji braku małoletnich dzieci – przy bardziej skomplikowanych rozwodach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Sprawdź, jak prawidłowo napisać pozew rozwodowy.

Pobierz wzór pozwu o rozwód

Do pobrania:

pdf
Wzór pozwu o rozwód.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór pozwu o rozwód.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Przesłanki rozwodu

Sąd orzeka rozwód na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Na pożycie małżonków składają się 3 rodzaje więzi:

  • duchowa – to zespół wzajemnych uczuć: miłości, przywiązania, szacunku, zaufania, szczerości, lojalności, wyrozumiałości, respektowanie osobistych cech współmałżonka;
  • fizyczna – oznacza współżycie małżonków;
  • gospodarcza – oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa, rozliczenia.

Zupełność rozkładu pożycia oznacza, że wszelkie więzi łączące małżonków wygasły.

Trwałość rozkładu pożycia oznacza, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi i że w sposób trwały wygasły wszystkie 3 więzi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków. Pomocne w ustaleniu trwałego rozkładu pożycia jest porównanie okresu rozłączenia małżonków z czasem trwania ich małżeństwa. Doświadczenie pokazuje, że im pożycie małżeńskie trwa dłużej, tym większe prawdopodobieństwo, że ewentualne nieporozumienia między małżonkami nie doprowadzą do rozbicia małżeństwa.

Warto jednak wskazać, że nawet jeśli powyższe warunki są spełnione, sąd nie orzeknie rozwodu, gdy:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
  • z innych względów orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyraża na to zgodę albo gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy złożyć pozew rozwodowy? Uwagi praktyczne

Pozew o rozwód można złożyć w sytuacji trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Nie można tego zrobić np. tydzień po wyprowadzce stron i pierwszej większej kłótni – jest to bowiem sytuacja incydentalna, która nie może świadczyć ani o zupełnym, ani tym bardziej trwałym rozkładzie pożycia.

Aby do tego doszło, co do zasady przyjmuje się trwającą co najmniej kilka miesięcy sytuację rozłączenia małżonków, choć w Polsce zdarzają się rozwody wśród osób wspólnie zamieszkujących, ale np. odrębnie robiących zakupy, rozliczających się za rachunki, opłaty.

Do pozwu należy dołączyć aktualny akt małżeństwa – nie starszy niż 3 miesiące. Jeżeli takiego nie mamy, trzeba udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego z wnioskiem o wydanie odpisu tego dokumentu. Jeżeli sąd zobaczy starszy dokument, wezwie do złożenia aktualnego, co wydłuży i tak długi czas oczekiwania na rozprawę rozwodową.

Opłata od pozwu wynosi 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu bez winy sąd zwróci powodowi połowę opłaty.