Poradnik Pracownika

Jak rozliczyć oświadczenie pracownika o rozliczeniu dochodów z małżonkiem?

Jestem kierownikiem w dużej korporacji. Co roku w okolicach sierpnia przekraczam pierwszy próg podatkowy, więc do końca roku płacę już podatek od wyższej stawki. W bieżącym roku ożeniłem się i kolejne zeznanie roczne chciałbym rozliczyć z małżonką uzyskującą niższe dochody. Razem na pewno nie przekroczymy 85 528 zł. Czy oznacza to, że zaliczka na podatek w danym roku może być pobierana od stawki 17%? Czy w tej sytuacji konieczne jest oświadczenie pracownika o rozliczeniu dochodów z małżonkiem?

Leopold, Tomaszów Mazowiecki

 

Jeżeli pracownik zamierza rozliczyć zeznanie roczne wspólnie z małżonkiem, to powinien ten fakt zgłosić pracodawcy. Dzięki temu podczas naliczania wynagrodzenia pracodawca pobiera podatek naliczony od niższej stawki.

Kiedy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy pozostają w związku małżeńskim oraz przez cały rok mieli wspólność majątkową, podczas rozliczenia rocznego mogą wnioskować o wspólne rozliczenie osiągniętych przez nich dochodów. Przy czym sam wniosek wyrażony jest przez złożenie jednego zeznania rocznego, w którym wykazana jest suma dochodów małżonków. Nie ma możliwości łącznego opodatkowania dochodów za rok, w którym zawarto związek małżeński.

Warunki poboru podatku od niższej stawki

Art. 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że jeśli pracownik złoży u pracodawcy oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem w danym roku podatkowym, ale przekroczy górną granicę pierwszego przedziału podatkowego, wówczas pracodawca jako płatnik podatku pobiera zaliczki w wysokości 17% przez cały rok podatkowy. Warunkiem do zastosowania tego przepisu jest:

  • nieuzyskiwanie żadnych dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) przez współmałżonka,
  • osiąganie dochodów przez współmałżonka mieszczących się w niższym przedziale skali.

W razie wystąpienia jakichkolwiek zmian, które pozbawiają prawa do opodatkowania dochodów z małżonkiem, pracownik musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie zakład pracy. Wtedy bowiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zatrudniony przestał spełniać warunki do obniżenia zaliczek, należy pobierać podatek w wysokości 32%.

Oświadczenie pracownika o rozliczeniu dochodów z małżonkiem - forma i termin złożenia

Oświadczenie pracownika o rozliczeniu dochodów z małżonkiem powinno zostać złożone na piśmie. Nie określono jednak wzoru takiego dokumentu. Ważne, aby pismo zawierało informacje o formie rozliczeń i przewidywanych dochodach małżonka.

Nie ma konkretnego terminu na złożenia oświadczenia pracodawcy. Najlepiej jednak przekazać je jak najszybciej.