Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zeznanie roczne – jakie należy złożyć?

Osoby pracujące na etacie i prowadzące działalność powinni co roku rozliczyć się z urzędem skarbowym. W tym celu składa się zeznanie roczne. Wiele osób zapomina o tym obowiązku lub składa błędne deklaracje. Warto zatem wiedzieć, jak należy postępować w przypadku wypełniania tych dokumentów.

Zeznanie roczne

Przed wypełnieniem zeznania rocznego należy ustalić:

 1. jaki PIT będzie odpowiedni w przypadku osiąganych przez podatnika dochodów w roku podatkowym. Wybór deklaracji zależy przede wszystkim od tego, z jakich źródeł został uzyskany przychód w danym roku podatkowym oraz od wybranej przez podatnika formy opodatkowania;
 2. sposób na rozliczenie podatku – np. w usłudze Twój e-PIT nie można rozliczyć wszystkich rodzajów PIT-ów i trzeba to zrobić inaczej;
 3. czy PIT został rozliczony przez urząd skarbowy przed upłynięciem terminu.

Deklaracja PIT-37

Uznaje się, że najczęściej wypełnianą jest deklaracja PIT-37 – przeznaczona dla osób fizycznych osiągających przychód za pośrednictwem płatników, czyli m.in. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia, dzieło. Zeznanie roczne w tym przypadku sporządza się na podstawie PIT-11 otrzymanego od podmiotu zatrudniającego. Deklaracja PIT-37 służy do indywidualnego oraz do wspólnego rozliczania się małżonków, a także dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Uwzględnia się w niej ulgi i odliczenia podatkowe, tj:

 • ulgi rehabilitacyjne;
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego;
 • ulgę na Internet;
 • ulgę na dzieci;
 • darowizny – np. na organizacje pożytku publicznego, walki z COVID-19;
 • krwiodawstwo.

Deklaracja PIT-38

Deklaracją, która także jest dostępna w usłudze Twój e-PIT, pozostaje PIT-38. Składają ją osoby ze źródłami przychodów pochodzących z objęcia lub sprzedaży akcji spółek posiadających osobowość prawną, a także ze sprzedaży papierów wartościowych lub podatku od pochodnych instrumentów podatkowych. Co ważne, w przypadku tej deklaracji małżonkowie nie mogą rozliczać się wspólnie i są zobowiązani do złożenia osobnych dokumentów.

Deklaracja PIT-36

PIT-36 składają głównie osoby fizyczne rozliczające działalność na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Deklaracja ta może być także użyta:

 • przy rozliczaniu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub specjalnych działów produkcji rolnej;
 • dla osób, które mają wykazać przychody z czynszów, z najmu i dzierżawy;
 • gdy podatnik uzyskał przychody ze źródeł zlokalizowanych za granicą.

Podobnie jak PIT-37, za pomocą PIT-36 mogą rozliczyć się małżonkowie oraz samotni rodzice. W tej deklaracji można także uwzględnić dochód małoletnich dzieci.

Natomiast gdy podatnik, którego działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych, osiągnął w ciągu roku jeszcze inne przychody poza działalnością gospodarczą, wówczas również powinien rozliczyć je na PIT-36.

W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych przedsiębiorcy mogą korzystać z ulg podatkowych takich jak:

 • darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego czy krwiodawstwa, które jednak nie mogą przekroczyć 6% dochodu;
 • ulgi rehabilitacyjne;
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (do kwoty 6272,40 zł);
 • ulga na Internet (do kwoty 760 zł);
 • ulga na dzieci;
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową;
 • ulga termomodernizacyjna (do kwoty 53 000 zł);
 • strata z lat ubiegłych.

Deklarację PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Deklaracja PIT-36L

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników rozliczających się tzw. podatkiem liniowym, czyli osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowane są 19% podatkiem. Opodatkowanie w takiej formie nie ma możliwości:

 • korzystania z ulg podatkowych;
 • wspólnego rozliczania z małżonkiem;
 • korzystania z kwoty wolnej od podatku;
 • odliczenia od dochodu darowizny;
 • odliczenia od dochodu ulgi m.in. na dzieci czy Internet.

Termin złożenia deklaracji rocznej PIT-36L mija 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Deklaracja PIT-28

Zeznanie roczne PIT-28 składają:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

 • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz

 • osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że osoby rozliczające się na formularzu PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani zrealizować ulgi prorodzinnej. Mogą jednak skorzystać z ulgi internetowej czy ulgi z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego.

Takie zeznanie należy złożyć do końca lutego.

PIT-16A

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej nie wysyłają zeznania rocznego o osiągniętych dochodach, ale składają w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – deklarację PIT-16A. Ustawowy termin na spełnienie tego obowiązku to 31 stycznia.

Zeznanie roczne w usłudze Twój e-PIT

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Do tej usługi można się zalogować:

 • Profilem Zaufanym (PZ);
 • e-Dowodem;
 • poprzez bankowość elektroniczną;
 • danymi podatkowymi, podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 rok, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 rok (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 rok.

W usłudze Twój e-PIT najczęściej wypełniane są zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38. Na podstawie PIT-11 urząd skarbowy przygotuje rozliczenie PIT-37 i udostępni je na platformie Twój e-PIT. Utworzoną tam deklarację można zaakceptować, odrzucić lub nanieść na nią zmiany – np. wpisać ulgi i odliczenia. Do 30 kwietnia 2021 roku podatnicy mogą weryfikować i modyfikować lub potwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie akceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych.

Natomiast osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej). Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 roku – czyli należy je albo zaakceptować w usłudze Twój e-PIT, albo złożyć poza tym systemem.

Pracownicy i przedsiębiorcy powinni pamiętać, że koniec roku wiąże się z dodatkowym obowiązkiem, czyli zeznaniem rocznym. Często stanowi ono źródło niepokoju i nierzadko sprawia wiele problemów. Najważniejszy jest odpowiedni wybór formularza i ustalenie sposobu, w jaki można go przekazać do urzędu.