Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czas wolny dla niepełnoetatowca za dodatkową pracę

Jestem zatrudniony na ½ etatu, ale w każdym miesiącu przekraczam mój wymiar czasu pracy. Czy za te godziny mogę odbierać sobie czas wolny? Czy istnieje coś takiego jak czas wolny dla niepełnoetatowca?

Michał, Warszawa

 

Czas wolny dla niepełnoetatowca może zostać udzielony po przekroczeniu limitu godzin ponadwymiarowych. Za jego przekroczenie można również otrzymać dodatek jak za nadgodziny. Informacja o limicie godzin ponadwymiarowych w przypadku niepełnoetatowca powinna zostać zawarta w umowie o pracę.

Kiedy za przekroczenie wymiaru czasu pracy należy się zwykłe wynagrodzenie, a kiedy dodatek lub czas wolny dla niepełnoetatowca?

Pracodawca w umowie o pracę powinien zawrzeć informację o limicie godzin ponadwymiarowych. Godziny przepracowane powyżej wymiaru czasu pracy, ale poniżej limitu godzin ponadwymiarowych nie są wliczane do limitu godzin nadliczbowych, a także mogą być planowane. Oprócz limitu określonego w umowie jest jeszcze norma dobowa czasu pracy określona w art. 129 Kodeksu pracy wynosząca 8 godzin. Praca powyżej 8 godzin jest pracą w godzinach nadliczbowych. Limit godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć normy dobowej i tygodniowej, tzn. 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin w tygodniu.

Po przekroczeniu limitu godzin ponadwymiarowych pracownik za godziny ponadwymiarowe oprócz zwykłego wynagrodzenia powinien otrzymać dodatek jak za nadgodziny.

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony jest na ¾ etatu. Pracuje on od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00. W umowie o pracę jako limit godzin ponadwymiarowych zostało określone 7 godzin na dobę. W dniu, w którym przepracuje 7 godzin, za tę jedną godzinę otrzyma zwykłe wynagrodzenie. Natomiast w dniu, w którym przepracuje 10 godzin (od 8:00 do 18:00):

  • za 1 godzinę ponadwymiarową (poniżej limitu godzin ponadwymiarowych) otrzyma zwykłe wynagrodzenie (praca między 14:00 a 15:00),
  • za 1 godzinę ponadwymiarową (powyżej limitu godzin ponadwymiarowych) otrzyma zwykłe wynagrodzenie i dodatek jak za nadgodziny (praca między 15:00 a 16:00),
  • za 2 godziny ponadwymiarowe - godziny nadliczbowe (praca powyżej 8 godzin, między 16:00 a 18:00) otrzyma oprócz zwykłego wynagrodzenia dodatek za nadgodziny, ze względu na przekroczenie dobowej normy czasu pracy lub też godziny te może odebrać sobie w formie czasu wolnego.

Za godziny nadliczbowe pracownik może odebrać czas wolny zamiast dodatku za nadgodziny.
Czas wolny dla niepełnoetatowca może być odebrany przez pracownika jedynie za godziny nadliczbowe. Za godziny ponadwymiarowe nie ma możliwości odbierania czasu wolnego, przysługuje jedynie zwykłe wynagrodzenie bądź oprócz zwykłego wynagrodzenia dodatek jak za nadgodziny.