Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podróż służbowa do miejscowości zameldowania

Mój pracodawca ma kontrakt w mojej rodzinnej miejscowości i chce mnie tam wysłać w podróż służbową. Ja już dawno się stamtąd wyprowadziłem i faktycznie mieszkam w innej miejscowości. Czy podróż służbowa w to miejsce spowoduje, że nie będzie przysługiwała mi dieta?

Bogdan, Rawicz

 

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania zleconego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy lub stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.

Podróż służbowa a zapis o miejscu wykonywania pracy

Jeżeli w umowie o pracę pracownik ma wskazane miejsce wykonywania pracy w jednym mieście, a pracodawca wyśle go do innej miejscowości, to będzie to już podróż służbowa. Nie ma wtedy znaczenia, że pracownik jest zameldowany w miejscowości, w której odbywa się podróż służbowa.

Najbardziej istotny jest tu fakt, czy podróż służbowa pracownika nie odbywa się do miejscowości, w której rzeczywiście zamieszkuje na stałe lub czasowo, bowiem wtedy dieta mu nie przysługuje.

Podróż służbowa do miejsca zameldowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym należności z tytułu podróży służbowych dieta nie należy się pracownikowi, któremu zostało zapewnione bezpłatne wyżywienie. Oczywiście, nie można zapomnieć, że chodzi tu o zagwarantowanie posiłków w sytuacjach związanych z wykonywaniem zadania.

Może się przecież zdarzyć, że w miejscowości, do której delegowano pracownika służbowo, mieszka jego rodzina czy znajomi i to u nich może się stołować. Istotne jest, że dieta przysługuje nawet, jeśli delegowana osoba nie poniesie żadnych wydatków związanych z zapewnieniem wyżywienia. Nie ma tu więc zastosowania zasada, że nie przysługuje zwrot wydatku, którego pracownik faktycznie nie poniósł.

Dieta krajowa - jaka jest jej wysokość?

Dieta udzielana na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w krajowych podróżach służbowych jest stała i wynosi od stycznia 2023 r 45 zł. To, czy pracownik otrzyma pełną dietę, zależy od tego, ile trwała delegacja. Wysokość należności określa wspomniane już rozporządzenie. Zgodnie z nim jeżeli podróż trwa:

1) nie dłużej niż dobę i wynosi:

  1. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  2. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) dłużej niż dobę - za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

  1. do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
  2. ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dietę pomniejsza się odpowiednio o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25% diety;
  • obiad – 50% diety;
  • kolacja – 25% diety.

Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu podczas podróży służbowej i który nie przedłożył rachunku za pobyt w hotelu, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety, o ile trwał on co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00.