Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kiedy zaczyna i kiedy się kończy podróż służbowa?

Mieszkam w Oleśnicy, a siedziba pracodawcy znajduje się we Wrocławiu. Szef zlecił mi ostatnio wyjazd służbowy do Poznania. Skąd zaczyna się moja podróż służbowa? Czy jest to moje miejsce zamieszkania, czy siedziba pracodawcy?

Mariusz, Oleśnica

 

Aby prawidłowo rozliczyć wyjazd jako podróż służbową, muszą wystąpić następujące okoliczności: wyjazd musi odbyć się poza stałe miejsce pracy pracownika i musi wynikać z polecenia pracodawcy, w celu wykonania zadania zleconego przez tego pracodawcę.

Podróż służbowa - jak prawidłowo określić początek i koniec

Co do miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej należy pamiętać, że to pracodawca je ustala. Jeżeli uzna on, że punktem rozpoczęcia przez Pana podróży służbowej jest siedziba pracodawcy, czyli Wrocław, to od tego momentu zacznie się Pana delegacja. Pracodawca może także uznać, że momentem rozpoczęcia podróży służbowej jest Pana miejsce zamieszkania. Pracodawca, ustalając początek podróży służbowej, musi mieć na uwadze, że nie powinien obciążać pracownika dodatkowymi kosztami z nią związanymi, wyznaczając miejsce jej rozpoczęcia poza miejscem zamieszkania, ponieważ pracownik musiałby zorganizować sobie dojazd do miasta rozpoczęcia podróży, a tym samym ponieść dodatkowe koszty wyjazdu. Dla bezpieczeństwa warto sporządzić pisemne oświadczenie pracownika, skąd będzie rozpoczynał podróż służbową.

Dodatkowo proszę mieć na uwadze, że Kodeks pracy nie określa maksymalnego czasu trwania podróży służbowej. W praktyce przyjęte jest jednak, że nie powinna ona trwać dłużej niż trzy miesiące, a jej charakter jest incydentalny.

Z tytułu podróży służbowej pracodawca powinien wypłacić pracownikowi dietę oraz zwrócić koszty przez niego poniesione na podróż i nocleg, jeżeli takie wystąpiły. Takie wypłaty są zwolnione z podatku i składek ZUS.

Warto wiedzieć, że w większości przypadków pracownikowi nie przysługuje prawo do odmowy odbycia podróży służbowej. Ten przywilej jest zarezerwowany tylko dla kobiet w ciąży oraz dla pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat 4. Podróż służbowa w ich przypadku może odbyć się tylko za ich zgodą.