Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - ryczałt w 2017 r.

Za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracownik może otrzymać zwrot kosztów używania. Aby uzyskać ryczałt konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej między pracownikiem a pracodawcą.

Pracodawca zwraca koszty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Kwoty te nie mogą być wyższe niż:

  • 0,5214 zł - samochód osobowy o pojemności skokowej silnika poniżej 900 cm3

  • 0,8358 zł - samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

  • 0,2302 zł - motocykl

  • 0,1382 zł - motorower 

Ryczałt za samochód w 2017 roku

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych w 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Limit kilometrów

Pojemność silnika

< 900 cm3

> 900 cm3

300 km

156,42 zł

250,74 zł

500 km

260,70 zł

417,90 zł

700 km

364,98 zł

585,06 zł

Limit kilometrów jest uzależniony od liczby mieszkańców w danym mieście lub w gminie, w których pracownik jest zatrudniony. Limit ten nie może przekroczyć:

  • 300 km - poniżej 100 000 mieszkańców,

  • 500 km - powyżej 100 000 mieszkańców do 500 000 mieszkańców,

  • 700 km - powyżej 500 000 mieszkańców.