Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Świadczenie urlopowe z ZFŚS - jego wysokość w 2017 roku

Świadczenie urlopowe mogą wypłacać pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników (na dzień 1 stycznia danego roku) w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzący Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć pewnej kwoty. Zależy ona od grupy pracowniczej i wyznaczana jest w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Jeżeli wysokość świadczenia urlopowego równa jest wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS to świadczenie to  wynosi w 2017 roku:

  • dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: 

Wymiar etatu

Świadczenie urlopowe

pełny etat

1 185,66 zł

¾ etatu

889,25 zł

½ etatu

592,83 zł

¼ etatu

296,42 zł

  • dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych albo pracę o szczególnym charakterze:

Wymiar etatu

Świadczenie urlopowe

pełny etat

1 580,89 zł

¾ etatu

1 185,67 zł

½ etatu

790,45 zł

¼ etatu

395,22 zł

  • dla pracowników młodocianych:

Rok nauki zawodu

Świadczenie urlopowe

I rok nauki

158,09 zł

II rok nauki

189,71 zł

III rok nauki

221,32 zł