Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w 2017

Pracownik wykorzystujący samochód służbowy do celów prywatnych otrzymuje nieodpłatne świadczenie. W związku z tym, że z tego tytułu pracownik nie ponosi kosztów, do przychodów pracownika należy doliczyć ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Od łącznej kwoty przychodu pracownika i ryczałtu odliczane są składki ZUS oraz podatek.

Od czego zależy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych?

Wysokość świadczenia uzależniona jest od pojemności silnika samochodu służbowego oraz liczby dni, w których pracownik wykorzystywał ten pojazd. W przypadku korzystania z samochodu jedynie przez część miesiąca, wartość ryczałtu ustalana jest za każdy dzień w wysokości 1/30 kwoty nieodpłatnego świadczenia.

Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Pojemność silnika samochodu służbowego (w cm3)

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi miesięcznie (w zł)

do 1600

250,00

> 1600

400,00