Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Preferencyjne składki ZUS w 2016 - kwoty

W rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 11 września 2015  została określona wysokość wynagrodzenia minimalnego w roku 2016. Zostało ono podniesione z 1750 zł brutto w roku 2015 do 1850 zł brutto w roku 2016. W związku z tym zmieniły się także  preferencyjne składki ZUS.

Ważne!

Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2016 podstawa ta wynosi 555zł (30% z 1850 zł brutto).

 Preferencyjne składki ZUS w roku 2016

W poniższej tabeli zostaną porównane składki preferencyjne w latach 2015 - 2016. Rok 2015 został podzielony na dwa okresy ze względu na zmianę wysokości składki wypadkowej.

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składek do 31 marca 2015 r. - 525 zł

Podstawa wymiaru składek od 1 kwietnia 2015 r. - 525 zł

podstawa wymiaru składki w 2016 r. - 555zł

Emerytalna 19,52%

102,48 zł

102,48 zł

108,34 zł

Rentowa 8%

42,00 zł

42,00 zł

44,40 zł

Chorobowa 2,45%

12,86 zł

12,86 zł

13,60 zł

Wypadkowa 1,93%*/ 1,8%

10,13 zł

9,45 zł

9,99 zł

Fundusz pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS nie opłaca za siebie FP

SUMA

167,47 zł

166,79 zł

176,33 zł

*  Wysokość składki wypadkowej obowiązująca do 31 marca 2015 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami zysku na podstawie IV kwartału roku poprzedzającego. Wysokość składki zdrowotnej jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na to, czy opłacają pełne składki, czy są opodatkowani na warunkach preferencyjnych. Składka ta stanowi 9%, a jej podstawę stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia.

W komunikacie GUS zostało podane, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4280,80 zł. Co za tym idzie, 75% tej kwoty wynosi 3210,60 zł, co stanowi najniższą podstawę wymiaru składki zdrowotnej. W związku z tym, comiesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynosi 288,95 zł (3210,60 zł x 9%), a tym samym składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku ma wysokość 248,82 zł (3210,60 zł x 7,75%).