Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Preferencyjne składki ZUS - 2014

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2014 r. wynosić będzie 1680 zł, wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2014 r. wyniesie zatem 504 zł, a składki:


Składka

Stopa procentowa

Wartość

emerytalna

19,52%

98,38 zł

rentowa

8,00%

40,32 zł

chorobowa

2,45%

12,35 zł

wypadkowa

1,93%

9,73 zł

Suma składek będzie wynosiła 160,78 zł. W porównaniu do wysokości składek w 2013 r. ich wysokość wzrośnie prawie o 8 zł w skali miesiąca.