Poradnik Pracownika

Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta - kiedy wygasa?

W bieżącym roku mam obronę pracy licencjackiej. Pracuję na podstawie umowy zlecenie i nie mam odprowadzanych żadnych składek od wynagrodzenia. Podczas studiów byłam zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z uczelni. Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić mnie do wszystkich ubezpieczeń po zakończeniu studiów? Co w przypadku gdy tego nie zrobi, bo zawrze ze mną na czas przerwy w nauce umowę o dzieło? Przez jaki okres ważne jest ubezpieczenie zdrowotne absolwenta?

 

Magdalena, Opoczno

 

Umowa zlecenie zawierana z uczniem lub studentem nie rodzi obowiązków ubezpieczeniowych względem ZUS-u. Zleceniobiorca posiadający status studenta lub ucznia jest objęty ubezpieczeniem z tytułu nauki.

Utrata statusu studenta a oskładkowanie umowy zlecenie

Jednakże trzeba pamiętać, że po ukończeniu szkoły, pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym czy skreśleniu z listy studentów, gdy zleceniobiorca traci status studenta lub ucznia, umowę taką należałoby oskładkować. Absolwent jest bowiem wyrejestrowany z uczelni dzień po obronie pracy i właśnie od tego momentu powinien być zgłoszony do ZUS-u z tytułu umowy zlecenie.

Ważne!

Zleceniobiorca, który ukończył szkołę, może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców. Natomiast gdy nie jest nigdzie zatrudniony (na podstawie stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej), może zgłosić się do urzędu pracy, gdzie również zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta - czy wygasa od razu po obronie?

Jeśli zawarta zostanie umowa o dzieło, to nie ma obowiązku odprowadzania od niej składek, jeśli wykonawca nie jest zatrudniony w tej samej firmie na umowę o pracę. W tej sytuacji nie trzeba się jednak martwić o utratę bezpłatnych świadczeń medycznych, gdyż nie traci się do nich prawa z dnia na dzień. Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta jest ważne przez 4 miesiące od zakończenia nauki. Nie ma tu znaczenia fakt wyrejestrowania przez uczelnię, ponieważ jedna z zasad systemu ochrony zdrowia mówi, że prawo do świadczeń wygasa później niż samo ubezpieczenie zdrowotne absolwenta.