Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta - wszystko co należy wiedzieć

W bieżącym roku mam obronę pracy licencjackiej. Pracuję na podstawie umowy zlecenie i nie mam odprowadzanych żadnych składek od wynagrodzenia. Podczas studiów byłam zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z uczelni. Czy zleceniodawca ma obowiązek zgłosić mnie do wszystkich ubezpieczeń po zakończeniu studiów? Przez jaki okres ważne jest ubezpieczenie zdrowotne absolwenta? 

Magdalena, Opoczno

 

Umowa zlecenie zawierana z uczniem lub studentem, który nie ukończył jeszcze 26 lat, nie rodzi obowiązków ubezpieczeniowych względem ZUS-u. Wynika to z srt. 6. pkt. 4. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 6. pkt. 4. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Zleceniobiorca posiadający status studenta lub ucznia jest objęty ubezpieczeniem z tytułu nauki bądź jest on zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu.

Zleceniobiorca, który ukończył szkołę, może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców. Natomiast gdy nie jest nigdzie zatrudniony (na podstawie stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej), może zgłosić się do urzędu pracy, gdzie również zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

W związku z obowiązującą ulgą bez PIT dla młodych, od wynagrodzenia uczniów i studentów do 26. roku życia nie jest również odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy.

Powyższe oznacza, że wynagrodzenie brutto studenta/ucznia zleceniobiorcy jest równe kwocie netto.

Utrata statusu studenta a oskładkowanie umowy zlecenie

Należy pamiętać, że po ukończeniu szkoły, pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym czy skreśleniu z listy studentów, gdy zleceniobiorca traci status studenta lub ucznia, umowę taką należałoby oskładkować. Absolwent jest bowiem wyrejestrowany z uczelni dzień po obronie pracy i właśnie od tego momentu powinien być zgłoszony do ZUS-u z tytułu umowy zlecenie.

Rodzaj ubezpieczeniaKto finansuje składkę i ile wynosi stopa % składki
PracodawcaPracownik
emerytalne9,76%9,76%
rentowe 6,5%1,5%
wypadkowe1,67%*-
chorobowe -2,45%
zdrowotne-9%

Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta - czy wygasa od razu po obronie?

A co w przypadku, gdy absolwent nie pracuje na podstawie żadnej umowy oraz nie może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu? Ubezpieczenie zdrowotne absolwenta jest ważne przez 4 miesiące od zakończenia nauki. Nie ma tu znaczenia fakt wyrejestrowania przez uczelnię, ponieważ jedna z zasad systemu ochrony zdrowia mówi, że prawo do świadczeń wygasa później niż samo ubezpieczenie zdrowotne absolwenta. Zasada ta odnosi się również do studentów którzy ukończyli już 26. rok życia.