Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - wysokość składki w 2017 roku

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może opłacać osoba, która nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. O możliwość zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy ubiegać się w NFZ.

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne stanowi kwota dochodu. Nie może być ona niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 2017 roku:

Okres obowiązywania

01.01.2017 - 31.03.2017

01.04.2017 - 30.06.2017

01.07.2017 - 30.09.2017 

01.10.2017 - 31.12.2017 

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

4 404,17 zł

4 390,54 zł

brak danych

brak danych

Stawka

9%

Kwota

396,38 zł

395,15 zł

brak danych

brak danych