Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2012

Wartości obowiązują od 1.01.2012 do 31.03.2012

Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę.

Okresstyczeń - marzec 2012
Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku, z poprzedniego kwartału (zł) 3.771,08
Stawka % 9,00
Kwota (zł) 339,40