Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wpłaty na PFRON - ile wynoszą w 2017 roku?

Wpłaty na PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinni dokonywać pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u tych pracodawców musi być niższy niż 6%.

Jak wyliczyć wysokość wpłaty na PFRON?

Aby wyliczyć kwotę do przekazania na PFRON, należy przemnożyć 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale z liczbą pracowników odpowiadającą różnicy między zatrudnieniem zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Okres

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

01.01.2017 r. - 28.02.2017 r.

4 055,04 zł

01.03.2017 r. - 31.05.2017 r.

4 218,92 zł

01.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

4 353,55 zł

01.09.2017 r. - 30.11.2017 r.

brak danych

01.12.2017 r. - 31.12.2017 r.

brak danych