Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 roku

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W związku z tym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014 roku  nie może być większa niż 112.380 zł.

Ważne!

Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących wynosi  60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i w 2014 roku stanowi 2.247,60 zł ( 3.746 zł x 60%).