Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2015

Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe reguluje art. 19 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

Art. 19 ust. 1

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone - z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.

Jeżeli więc przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2015 (3 959 zł brutto) nie ulegnie zmianie, roczna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 118 770 zł:

30 x 3959 zł = 118 770 zł

Ważne!

Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.