Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2015

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2015 roku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Jej wysokość reguluje art. 20 ust. 3 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10.

Wynagrodzenie o którym mowa powyżej, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej.

Ponieważ prognozowane przeciętne wynagrodzenie w roku 2015 będzie wynosiło 3.959 zł brutto, wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może wynieść maksymalnie 9 897,50 zł:

3.959 zł x 250% = 9897,50 zł

Taka wysokość składek obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.