Poradnik Pracownika

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2015

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2015 roku wzrosła w stosunku do roku ubiegłego. Jej wysokość reguluje art. 20 ust. 3 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10.

Wynagrodzenie o którym mowa powyżej, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej.

Ponieważ prognozowane przeciętne wynagrodzenie w roku 2015 będzie wynosiło 3.959 zł brutto, wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe może wynieść maksymalnie 9 897,50 zł:

3.959 zł x 250% = 9897,50 zł

Taka wysokość składek obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

Strzałka