Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Emerytura z lokaty sposobem na zabezpieczenie swojej przyszłości

Coraz więcej osób rezygnuje ze stosunku pracy, czasami nie mając wyboru i przechodzi na tzw. freelancing. Ta forma zatrudnienia z odpowiednim zaangażowaniem, motywacją i samozaparciem może stać się niezwykle opłacalna. Jednak freelancer pozbawiony jest pewnego komfortu, który  posiadają pracownicy etatowi - na jego barki spada problem samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym i ZUS-em. Ubezpieczenia społeczne proponowane przez ZUS wiążą się ze sporymi kosztami, co często doprowadza do tego, że freelancerzy po prostu z nich rezygnują. A co później z emeryturą? Jak zadbać o swoją przyszłość? Jednym z rozwiązań może być emerytura z lokaty!

Młodzi ludzie często zakładają, że jeszcze przez jakiś czas problem emerytury ich nie dotyczy, bo przecież jeszcze mają mnóstwo czasu. Jednak wiele argumentów przemawia za tym, żeby tematem tym zająć się jak najwcześniej, żeby później nie mieć do siebie pretensji.

Czasem także pracownicy etatowi przechodzący na emeryturę mogą gorzko się rozczarować, widząc (w najlepszym wypadku) zaledwie 50 proc. tego co wypracowali przez całe swoje życie zawodowe.

Dlatego też, jeżeli masz taką możliwość, zacznij oszczędzać na swoją emeryturę już teraz. Poza pierwszym i drugim filarem istnieje jeszcze trzeci filar, który oferuje wiele możliwości. Jedną z nich jest lokata bankowa. Dowiedz się więcej czym jest emerytura z lokaty!

Emerytura z lokaty - czym jest lokata?

Lokata jest formą umowy z bankiem i zarazem jedną z najprostszych form oszczędzania. Umowa w takiej formie zostaje zawarta w momencie wpłacenia na lokatę odpowiedniej sumy pieniędzy – albo jednorazowo, albo co jakiś czas dokonuje się stałych i systematycznych wpłat.

Lokatę zakładana jest na określony czas, w ciągu którego zobowiązujemy się, że nie wypłacimy z niej pieniędzy. Po upływie tego terminu bank oddaje nam zawartą na lokacie kwotę wraz z naliczonymi odsetkami. Tak może być wypłacona emerytura z lokaty. Oczywiście - im większy nasz wkład, tym większe oprocentowanie proponuje bank. Zazwyczaj wynosi ono od 1,5 proc. do 4 proc., ale czasami trafiają się też wyższe.

Większość banków określa również minimalną kwotę, od której można założyć lokatę. Utrata pieniędzy z tradycyjnych lokat nie jest możliwa - pieniądze na nich są ubezpieczone od bankructwa banku. Jednak można spotkać również lokaty, które zapewniają pewne ryzyko.

Rodzaje lokat

Lokaty terminowe – zdecydowanie najpopularniejsze i do tego idealne dla osób z niewielkimi oszczędnościami. Lokata określa, na jaki czas zamrażamy nasze pieniądze. Najczęściej można ją założyć na okres od 1 do 36 miesięcy. Jeżeli po upływie wskazanego terminu nie zlikwiduje się lokaty, może ona ulec przedłużeniu o kolejny okres. Natomiast jeżeli przed upływem terminu wypłaci się pieniądze z lokaty, można utracić naliczone do tego czasu odsetki. Im dłuższy termin, tym wyższe oprocentowanie. Emerytura z lokaty terminowej będzie z pewnością najpopularniejszą formą oszczędzania z wykorzystaniem narzędzi bankowych.

Pośród lokat terminowych można wyróżnić kilka rodzajów, jak lokata jednodniowa (która wyłączona jest spod podatku Belki), lokata terminowa z funduszem inwestycyjnym (część deponowanej kwoty jest zamrażana w zwykłej lokacie, a pozostała część wpłacana zostaje na fundusz inwestycyjny), czy też lokaty walutowe (na które pieniądze wpłacane są w obcej walucie).

Lokaty progresywne (dynamiczne) -  charakterystyczne dla tych lokat jest zmienne oprocentowanie. Najczęściej w pierwszych miesiącach jest niskie i w miarę upływu czasu, sukcesywnie się zwiększa. Dzieje się tak, ponieważ mamy możliwość dopłacania odpowiednich sum do kwoty wpłaconej na lokatę na samym początku. Przy wyborze takiej lokaty warto przyjrzeć się jej średniemu oprocentowaniu i porównać je z oprocentowaniem dostępnym przy innych lokatach. Najważniejszym warunkiem takiej lokaty jest możliwość wypłacenia z niej pieniędzy w każdej chwili bez utraty odsetek. Tego typu lokaty zwykle zawierane są na okres 1 roku.

Lokaty rentierskie, przeznaczone dla osób bardziej zamożnych. Osoba decydująca się na tę lokatę może swobodnie dysponować odsetkami (otrzymuje je co jakiś czas – co miesiąc lub co trzy miesiące – na wskazane konto). Co do zasady mianem rentiera określa się osobę, która utrzymuje się z pasywnych przychodów. Lokaty rentierskie posiadają nieco wyższe oprocentowanie niż pozostałe rodzaje lokat. Jednak w ich wypadku wymagana jest często wpłacana kwota minimalna, która wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy. Umowę podpisuje się na określony czas, a zerwanie jej wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami finansowymi – następuje tzw. korekta odsetek, czyli naliczane są odsetki w obniżonej wysokości, w zależności od rzeczywistej liczby dni utrzymania kapitału na lokacie bankowej. Emerytura z lokaty rentierskiej jest ciekawą propozycją jeśli posiadasz już zapas gotówki.

Lokaty negocjowane – podobnie, jak w przypadku lokaty rentierskiej przeznaczona jest ona dla osób posiadających większe środki finansowe. Charakterystyczna dla tych lokat jest możliwość negocjowania oprocentowania. Im wyższą kwotę się wpłaca, tym więcej można wynegocjować. Ponadto ustala się minimalną kwotę, od której zaczyna się negocjacje.

Lokata automatyczna – posiada określoną kwotę minimalną wpłaty – 5 tys. zł.

Overnight – to szczególny rodzaj lokaty automatycznej. Bank zamraża nasze środki dostępne na rachunku na czas jednej nocy i nalicza wówczas odsetki od danej kwoty.

Lokaty call – warunkiem założenia takiej lokaty jest posiadanie rachunku bankowego oraz wpłacenie na niego minimalnej kwoty określonej przez dany bank. Nie obejmują jej żadne terminy. Oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej. Ponadto można negocjować wysokość oprocentowania, ale jedynie przy wysokiej kwocie. Chcąc wycofać pieniądze, musimy złożyć w banku wypowiedzenie.

Emerytura z lokaty - istnieje pewne ryzyko

Prawda jest taka, że aby dobrze zarobić na lokacie trzeba mieć odpowiednio wysoki wkład własny. W związku z tym emerytura z lokaty niestety nie jest dla każdego. Osoby decydujące się na lokatę muszą przeanalizować wszystkie za i przeciw, może akurat inny rodzaj oszczędzania będzie dla nich bardziej odpowiedni. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy dany bank pobiera prowizję za założenie lokaty. Na szczęście mało jest takich instytucji, które pobierają prowizje, z uwagi na rosnącą konkurencję.

Warto zaznaczyć, iż coraz więcej banków oferuje możliwość założenia lokaty przez Internet, bez wychodzenia z domu. Wystarczy posiadać konto w danym banku, zaakceptować regulamin i mieć odpowiednią ilość środków.

O terminie lokaty również nie należy decydować pochopnie – z jednej strony lokaty długoterminowe są najwyżej oprocentowane i w związku z tym najbardziej opłacalne, jednak rynek wciąż się przeobraża i rozwija i z czasem może okazać się, że istnieją na nim o wiele ciekawsze oferty niż lokaty.

Ponadto nie można zapominać o ryzyku, jakie niosą ze sobą niektóre lokaty. Jeśli nie potrafimy dobrze inwestować oraz nie mamy czasu na śledzenie kursów walut, powinniśmy zrezygnować z lokat walutowych i terminowych z funduszem inwestycyjnym.

Decydując się na oszczędzanie na emeryturę, lokata może okazać się strzałem w dziesiątkę. Obecnie założenie jej jest banalne. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, bo można ją założyć przez Internet. Co ciekawsze, oprocentowanie na e-lokatach z reguły jest wyższe niż na tych zakładanych w tradycyjny sposób. Emerytura z lokaty jest interesującym sposobem za zabezpieczenie swojej przyszłości na jesień życia.