Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Program wsparcia Rodzina 500 plus - wszystko co warto wiedzieć

Rządowy program wsparcia Rodzina 500 plus daje możliwość otrzymania przez rodziców 500 zł miesięcznie na drugie oraz kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie również na pierwsze lub jedno dziecko przy spełnieniu dodatkowych kryteriów dochodowych. Jakie dokumenty należy złożyć w celu skorzystania z programu Rodzina 500 plus? Jakie warunki należy spełnić? Dowiesz się, czytając poniższy artykuł!

Kto może otrzymać wsparcie Rodzina 500 plus?

Z programu Rodzina 500 plus mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia na drugie oraz kolejne dziecko niezależnie od osiąganych dochodów. W przypadku rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny wynosi poniżej 800 zł netto, możliwe jest otrzymanie wsparcia 500 zł miesięcznie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym może otrzymać wsparcie 500 zł miesięcznie, jeżeli dochód wynosi 1200 zł netto na osobę.

Ważne!

Świadczenie Rodzina 500 plus przysługuje bez względu na stan cywilny rodziców. W przypadku, gdy rodzice są rozwiedzeni, wsparcie otrzyma rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Wniosek o wsparcie Rodzina 500 plus

Wniosek o świadczenie 500 zł na dziecko można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie miasta czy gminy. Należy składać go raz do roku.

Rodziny ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko mają obowiązek złożenia dokumentacji przedstawiających sytuację dochodową i dołączyć do wniosku oświadczenie o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, dlatego w takim przypadku należy co roku potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.

Ważne!

Rodzina wnioskująca o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie ma obowiązku dokumentowania sytuacji dochodowej.

 

We wniosku należy podać:

  • dane osoby ubiegającej się o wsparcie,

  • dane drugiego rodzica,

  • dane dzieci

wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeżeli będą w danej sytuacji wymagane.

Wnioski można składać od momentu startu programu Rodzina 500 plus, czyli od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzina otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia 2016 r.

W kolejnych miesiącach począwszy od 01 lipca 2016 r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

Ważne!

Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września kolejnego roku. Pierwszy okres rozliczeniowy jest dłuższy, gdyż rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do końca września 2017 r.

 

Rodzina 500 plus a inne świadczenia

Wsparcie 500 zł na dziecko nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, takich jak:

  • świadczenia z pomocy społecznej,

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

  • świadczeń rodzinnych,

  • dodatków mieszkaniowych.

Ważne!

Kwota świadczenia Rodzina 500 plus jest zwolniona z opodatkowania.


Świadczenie 500 zł na dziecko nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina korzysta ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą. Jeżeli rodzic dziecka przebywa w innym państwie członkowskim i tam złoży wniosek o świadczenie rodzinne, wówczas tamtejszy organ przesyła informację o tym fakcie do właściwego marszałka województwa w Polsce, dalej informacja zostanie przekazana do właściwej gminy, co pozwoli na wyeliminowanie sytuacji jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.