Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wypłata na konto pracownika domyślną formą przekazania wynagrodzenia

Cały rozdział drugi Kodeksu pracy reguluje kwestię wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wskazuje między innymi, że pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia, a także, że pensja powinna zostać wypłacona w formie pieniężnej. Warto wiedzieć, że obecnie wypłata na konto pracownika jest domyślą forma wypłaty. Co w przypadku wypłat gotówkowych?

Domyślna forma wypłaty wynagrodzenia przed 2019 rokiem

Do końca roku 2018 obowiązywała pełna dowolność formy wypłaty. Wtedy nie było uregulowane w jaki sposób powinno zostać przekazane wynagrodzenie za pracę. Wyglądało to tak, że pracownik, który chciał otrzymywać pensję przelewem na konto, sporządzał oświadczenie ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, a następnie przekazywał je przełożonemu. Jednakże w dalszym ciągu wielu pracodawców chętnie korzystało z wypłaty wynagrodzenia w gotówce.

Wypłata na konto pracownika od 2020 roku

Obecnie przepisy zakładają, że pracodawca przekazuje wynagrodzenie pracownikowi przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Tym samym wypłata na konto pracownika niejako będzie formą domyślną. Dopuszczane jest jednak zastosowanie wypłaty gotówkowej, ale dopiero na pisemny wniosek pracownika.

Art. 86 § 3 Kodeksu pracy
Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Przepis ten daje pracownikowi możliwość decydowania o tym, czy chce otrzymywać wynagrodzenie przelewem, czy w gotówce. Wcześniej tę decyzję podejmował pracodawca, który poprzez odpowiednie zapisy, np. w regulaminie wynagradzania, sam mógł wybrać, w jakiej formie będzie wypłacał pensję.

Jest to ukłon w stronę pracowników, ponieważ nie są już zobowiązani podporządkowywać się ustaleniom pracodawcy. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o słuszności przepisów, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie wszystkie sfery związane z finansami i przepływami pieniędzy opierają się na płatnościach przelewem.