Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Koszty uzyskania przychodu a praca zdalna

Zostałem zatrudniony na umowę o pracę, od 1.03.2020 r. Moim miejscem zamieszkania jest Bielsko-Biała, a siedziba pracodawcy to Godziszka. Problem polega jednak na tym, że to praca zdalna (branża IT), czyli dość popularne ostatnio pracowanie w domu - tj. mam wpisane w umowie, że wykonuję oprogramowanie w swoim domu, a co miesiąc dostarczam je na dodatkowym nośniku do siedziby pracodawcy. Moje pytanie to, czy pracodawca może w tym momencie zastosować wyższe koszty uzyskania przychodu w kwocie 300 zł?

Adam, Łódź

Ostatnio dość powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie na umowę o pracę pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w domu, czyli pracują zdalnie. Najczęściej kontakt pracownika z pracodawcą odbywa się drogą elektroniczną lub efekty pracy przekazywane są pracodawcy na różnego rodzaju nośnikach. Taki model był wykorzystywany głównie w branży IT, jednak ze względu na okoliczności związane z rozwojem epidemii, coraz więcej firm postawiło na tę formę pracy.

Telepracę (pracę zdalną) Kodeks pracy definiuje jako regularnie wykonywaną pracę poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Koszty uzyskania przychodu a praca zdalna

Podpisując umowę o pracę, należy określić między innymi, jakie zostaną zastosowane koszty uzyskania przychodu podczas ustalania zaliczki na podatek dochodowy. Czy będą to koszty zwykłe (250 zł), czy podwyższone (300 zł).

Kiedy podwyższone koszty uzyskania przychodu?

Z założenia podwyższone koszty uzyskania przychodu można zastosować wobec pracownika:

  • z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Powyższe zasady sugerują jakoby podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownikowi nie przysługiwały w okresie wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, natomiast najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów potwierdza, iż praca zdalna z domu nie pozbawia pracownika mieszkającego w innej miejscowości niż siedziba firmy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w PIT w okresie ogłoszonej epidemii. Stanowisko MF nawiązuje do przepisów tarczy antykryzysowej, które obowiązują od 8.03.2020 r. i określają, że  pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

W chwili obecnej praca w domu jest możliwa dzięki zapisom zawartym w tzw. tarczy antykryzysowej. Przepisy te nie są na ten moment stale obowiązujące - zostały wprowadzone na czas ogłoszonej epidemii. Natomiast wedle zapowiedzi rządu, przewidywane jest wprowadzenie nowych przepisów dot. pracy zdalnej, które zastąpiłyby przepisy zawarte w Kodeksie pracy odnoszące się do telepracy.