Poradnik Pracownika

Koszty uzyskania przychodu a praca zdalna

Zostałem zatrudniony na umowę o pracę (najniższa krajowa), od 1.03.2018 r. Moim miejscem zamieszkania jest Bielsko-Biała, a siedziba pracodawcy to Godziszka. Problem polega jednak na tym, że to praca zdalna (branża IT), czyli dość popularne ostatnio pracowanie w domu - tj. mam wpisane w umowie, że wykonuję oprogramowanie w swoim domu, a co miesiąc dostarczam je na dodatkowym nośniku do siedziby pracodawcy. Moje pytanie to, czy pracodawca może w tym momencie zastosować wyższe koszty uzyskania przychodu w kwocie 139,06 zł?

 

Adam, Łódź

 

Ostatnio dość powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie na umowę o pracę pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w domu, czyli pracują zdalnie. Najczęściej kontakt pracownika z pracodawcą odbywa się drogą elektroniczną lub efekty pracy przekazywane są pracodawcy na różnego rodzaju nośnikach. Taki model wykorzystywany jest głównie w branży IT. Telepracę (pracę zdalną) Kodeks pracy definiuje jako regularnie wykonywaną pracę poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Koszty uzyskania przychodu a praca zdalna

Podpisując umowę o pracę, należy określić między innymi, jakie zostaną zastosowane koszty uzyskania przychodu podczas ustalania zaliczki na podatek dochodowy. Czy będą to koszty zwykłe (111,25 zł), czy podwyższone (139,06 zł).

Kiedy podwyższone koszty uzyskania przychodu?

Z założenia podwyższone koszty uzyskania przychodu można zastosować wobec pracownika:

  • z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,

  • równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

W związku z powyższym, zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wobec pracownika, który pracuje zdalnie, jest bezzasadne. Nie dojeżdża on bowiem do miejsca pracy, ponieważ pracuje w domu, w związku z czym nie ponosi on dodatkowych kosztów.