Poradnik Pracownika

Brak okresu wypowiedzenia w umowie - jak wypowiedzieć umowę?

Podpisałam 17.12.2018 r. umowę o pracę na czas określony. Niestety dopiero teraz zauważyłam, że brakuje na niej informacji o okresie wypowiedzenia. Czy brak okresu wypowiedzenia w umowie oznacza, że nie mogę wypowiedzieć takiej umowy? Czy w związku z tym pracodawca może mnie zwolnić z dnia na dzień?

Iwona, Włocławek

 

Brak okresu wypowiedzenia w umowie o pracę nie powoduje, że takiej umowy nie można wypowiedzieć.

Brak okresu wypowiedzenia w umowie

Po zmianie przepisów w lutym 2016 roku w umowie nie trzeba zawierać informacji o możliwości wypowiedzenia umowy i długości okresu wypowiedzenia. Sposób rozwiązania umowy określają przepisy Kodeksu pracy. Po zmianach długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Od 22 lutego 2016 roku okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od długości zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie - okres zatrudnienia krótszy niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc - okres zatrudnienia równy lub dłuższy niż 6 miesięcy,

  • 3 miesiące - okres zatrudnienia co najmniej 3 lata.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia liczony jest od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia, natomiast miesięczny i trzymiesięczny okres wypowiedzenia rozpoczynają swój bieg od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.