Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

PIT-40 - czy pracodawca sporządza je za 2017 rok?

W obecnej firmie zaczęłam pracować na początku 2017 roku. Jest to moja pierwsza praca i nie wiem za dużo na temat rozliczeń z urzędem skarbowym. Koleżanka powiedziała mi, że jeśli nic nie odliczam od podatku, to mogę poprosić pracodawcę o rozliczenie mnie i wtedy on sporządzi za mnie PIT-40 za 2017 rok. Czy to prawda?

 

Mariola, Wieluń

 

Niestety pracodawca nie będzie mógł sporządzić za Panią PIT-40 za 2017 rok. Wynika to z tego, że od roku 2018 PIT-40 został zlikwidowany.

Jak było do końca 2017 roku?

Do końca roku 2017 istniała możliwość, aby PIT roczny rozliczył pracodawca za swoich pracowników. Pracownik, który chciał zostać rozliczony przez zakład pracy, zobowiązany był do 10 stycznia złożyć pisemny wniosek PIT-12. We wniosku pracownik oświadczał, że w ciągu roku nie uzyskiwał dochodów z innych źródeł, nie korzysta z odliczenia ulg oraz rozlicza się indywidualnie (czyli nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem). Na jego podstawie została sporządzona deklaracja roczna PIT-40.

Zmiana przepisów od 2018 roku

Wraz z nowym rokiem zmieniły się przepisy dotyczące rozliczeń rocznych dokonywanych przez pracodawców. Dokładniej, został zlikwidowany PIT-40. Tym samym pracodawca nie może sporządzić PIT-40 za 2017 rok, nawet w sytuacji, kiedy przyjął do 10 stycznia 2018 roku oświadczenia pracowników PIT-12, ponieważ nie był świadomy zmiany przepisów.

Zmiana przepisów nie oznacza jednak, że pracownik musi rozliczyć się z fiskusem samodzielnie. Od 2018 roku to właśnie urzędy skarbowe przejęły obowiązek sporządzania deklaracji rocznych na wniosek podatnika.

Jeśli podatnik chce być rozliczony przez urząd, zobowiązany jest w terminie do 18 kwietnia złożyć wniosek PIT-WZ. Rozliczenie przez urząd skarbowy dotyczy osób, które również:

  • uzyskują dochód tylko z jednego źródła,

  • nie odliczają ulg,

  • rozliczają się indywidualnie, z małżonkiem, jako rodzic samotnie wychowujący dzieci.

W PIT-WZ należy podać:

  • swoje dane oraz dane małżonka - jeśli podatnik rozlicza się wspólnie,

  • koszty uzyskania przychodów,

  • ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjne albo inne odliczenia, z których może skorzystać podatnik,

  • numer KRS organizacji pożytku publicznego (OPP) - jeśli podatnik chce przekazać jej 1% swojego podatku,

  • adres e-mail, na który podatnik chce otrzymać informację, że US sporządził jego zeznanie podatkowe.

Na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ urząd skarbowy w ciągu 5 dni sporządzi PIT-37 i przekaże go podatnikowi, który akceptuje rozliczenie, ale ma też prawo je odrzucić.