Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Tajemnica wynagrodzeń - co grozi za jej złamanie?

W mojej firmie obowiązuje tak zwana tajemnica wynagrodzeń . Pracownicy w ogóle nie mogą rozmawiać między sobą o zarobkach. Chciałabym się jednak dowiedzieć, czy osoby na tym samym stanowisku dostają takie wynagrodzenie jak ja, czy jesteśmy traktowani jednakowo. Czy za złamanie tego przepisu grożą jakieś kary?

 

Agata, Żywiec

 

Tajemnica wynagrodzeń jest częstym zjawiskiem, głównie w dużych firmach. Uregulowania o zakazie rozpowszechniania informacji o zarobkach nie są zawarte bezpośrednio w przepisach prawa pracy. Zwykle wyróżnione zostają w umowie o pracę bądź samym regulaminie wynagradzania.

Powszechne przepisy nie przewidują kary za ujawnienie przez pracownika swojej pensji. Często jednak wskazuje się tu art. 100 Kodeksu pracy § 2, zgodnie z którym pracownik jest obowiązany w szczególności m.in. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Jeśli zatrudniony nie będzie stosował się do przepisów wewnętrznych obowiązujących w danej organizacji, pracodawca może ukarać go upomnieniem lub naganą, a w najgorszym przypadku zakończyć z nim współpracę. Nieprzestrzeganie takich zapisów stanowi bowiem niejako naruszenie obowiązków pracowniczych. Co ważne, nie jest to podstawą do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.