Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop w weekend - czy pracownikowi należy udzielić dni urlopowych?

Ile dni urlopu wypoczynkowego powinienem wpisać we wniosku urlopowym, jeśli chcę skorzystać z dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego? Jak biorę urlop w weekend to ile wykorzystam dni urlopowych 10 czy 14? Dodam, że jestem zatrudniony na pełny etat.

Janusz, Poznań

 

Urlop wypoczynkowy - wymiar

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy w z góry ustalonym wymiarze:

  • 20 dni lub 
  • 26 dni.

To czy pracownikowi przysługiwać będzie 20 czy 26 dni urlopu uzależnione jest od stażu pracy danej osoby. Staż pracy jest to zsumowany okres pracy na podstawie umów o pracę oraz okres nauki pracownika.

Co natomiast w przypadku, gdy umowa o pracę danej osoby kończy się w trakcie roku? W takiej sytuacji należy dokonać proporcjonalnego pomniejszenia wymiaru urlopu.

Urlop wypoczynkowy jest prawem pracowniczym niezbywalnym, co oznacza, że pracownik nie może się zrzec takiego przywileju ani nie może wnioskować o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Pracownik zobligowany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Wyjątkiem jest sytuacja w której strony stosunku pracy kończą ze sobą współpracę - wtedy pracownik ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop w weekend

Kodeks pracy w bardzo wyraźny sposób wskazuje, że pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego pracownikowi w dniach, które są dla niego pracujące. Na dni wolne nie jest udzielany urlopu.

Art. 1542 Kodeksu pracy
§1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Przykład 1.

Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy. W lipcu zaplanował sobie dwutygodniowy urlop wypoczynkowy. Chcąc wykorzystać urlop w terminie 10-23.07.2023 r., pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie mu 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Czyli urlop w weekend nie wpływa na wykorzystaną ilość dni urlopowych. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli w czasie, w którym planujemy wziąć urlop wypoczynkowy, wypadają dni ustawowo wolne, czyli święta.

Przykład 2.

Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku i zaplanował urlop w pierwszym tygodniu maja w terminie 2-5.05.2023 r. Przy wypisywaniu wniosku urlopowego powinien uwzględnić święto, które wypada 3 maja i jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym pracownik, składając wniosek urlopowy, powinien wskazać 3 dni urlopu wypoczynkowego.

Urlop w weekend i w święta jeśli te dni nie są dniami pracy pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy nie wlicza się do ilości urlopu, o który pracownik wypisuje wniosek.