Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Artykuły na temat czas pracy

2024-05-06

Czas pracy

Wymiar czasu pracy 2024 - ile godzin pracy w miesiącu?

Wymiar czasu pracy 2024 - ile godzin pracy jest w miesiącu? Wymiar czasu pracy określa liczbę godzin pracy do przepracowania w ramach umowy o pracę w danym okresie rozliczeniowym. Zależy on m.in. od terminów świąt. Sprawdź jak święta wypadają w 2024 roku! Zobacz ile godzin będziesz musiał przepracować! czytaj dalej
2024-02-27

Czas pracy

Czas pracy a opuszczenie stanowiska pracy

Czas pracy a opuszczenie stanowiska pracy Czas potrzebny na przygotowanie się do pracy, np. na przebranie się w odzież roboczą, nie kwalifikuje się jako czas pracy. Czy pracodawca ma prawo wymagać wcześniejszego przyjścia pracownika do pracy? Odpowiedź znajdziesz w artykule. Przeczytaj! czytaj dalej
2024-02-23

Czas pracy

Elastyczny czas pracy 2024 dla rodziców!

Elastyczny czas pracy dla rodziców! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców zawiera wiele rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich oraz urlopów np. wprowadza elastyczny czas pracy. Przeczytaj! czytaj dalej
2023-11-28

Czas pracy

Przerwa obiadowa w pracy

Przerwa obiadowa w pracy a przepisy jakie ją reagują Zgodnie z art. 134 K.p. pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Czy przerwa obiadowa w pracy regulowana jest także przez kodek pracy? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat przerw! czytaj dalej
2023-11-22

Czas pracy

Ruchomy czas pracy - czym jest i na czym polega?

Ruchomy czas pracy  - czym jest i na czym polega? Kodeks Pracy przewiduje kilka systemów czasu pracy, w tym ruchomy czas pracy. Czy zakłada on różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy? Na czym dokładnie polega taki rozkład i jak wygląda? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2023-11-21

Czas pracy

Ewidencja czasu pracy - wszystko co warto wiedzieć

 Czym jest i kogo obowiązuje ewidencja czasu pracy? Zgodnie z Kodeksem pracy, ewidencja czasu pracy pracownika musi być prowadzona przez pracodawcę do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia. Co powinno się w niej znajdować? Jakie prawa i obowiązki z nią związane ma pracownik? Sprawdź! czytaj dalej
2023-10-20

Czas pracy

Na czym polega zadaniowy czas pracy?

Na czym polega zadaniowy czas pracy? Zadaniowy czas pracy to jeden z systemów czasu pracy, który może być zastosowany wobec pracownika. Na czym dokładnie polega ten system czasu pracy? Jakie są korzyści i zagrożenia z jego stosowania? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2023-10-05

Czas pracy

Skrócenie czasu pracy o czas przerw na karmienie dziecka piersią oraz śniadaniowej

Skrócenie czasu pracy o czas przerw na karmienie dziecka piersią oraz śniadaniowej Pracownik ma prawo do przerwy w trakcie pracy. Czy skrócenie czasu pracy o czas przerw na karmienie piersią ma wpływ na wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie przerwy są wliczane do czasu pracy oraz komu przysługuje przerwa! czytaj dalej
2023-09-14

Czas pracy

Pięciodniowy tydzień pracy – czy sobota musi być wolna?

Pięciodniowy tydzień pracy – czy sobota musi być wolna? Pracodawca jest zobowiązany do układania harmonogramu pracy z zachowaniem wszelkich norm czasu pracy wskazanych w przepisach. Jak prawidłowo określić czas pracy jeśli ustalony został pięciodniowy tydzień pracy? Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2023-09-05

Czas pracy

System równoważnego czasu pracy - zasady

System równoważnego czasu pracy - reguły System równoważnego czasu pracy uważany jest za jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań dotyczących organizacji pracy w firmie. Dowiedz się, co to oznacza dla pracownika? Jak wyglądać będzie jego czas pracy? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2023-04-19

Czas pracy

Gdzie pracownik powinien znaleźć zapisy o czasie pracy?

Gdzie pracownik powinien znaleźć zapisy o czasie pracy? W artykule zostaną przedstawione istotne informacje związane z czasem pracy zgodnie z Kodeksem pracy. Autor omówi różne systemy czasu pracy i przedstawi zapisy o czasie pracy. Przeczyta artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2023-04-07

Czas pracy

Na czym polega przerywany czas pracy?

Na czym polega przerywany czas pracy? Czy system przerywanego czasu pracy jest jednym z siedmiu systemów, przewidzianych w Kodeksie pracy? Na czym polega przerywany czas pracy? Jakie wynagrodzenie otrzymuje się za przerwę? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-11-10

Czas pracy

Zmiana organizacji czasu pracy pracownika w związku ze stanem zdrowia dziecka

Zmiana organizacji czasu pracy na wniosek pracownika Każda ze stron stosunku pracy może wystąpić o zmianę rozkładu czasu pracy. Czy zmiana organizacji czasu pracy pracownika może być spowodowana stanem zdrowia jego dziecka? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o zmianie czasu pracy! czytaj dalej
2021-11-10

Czas pracy

Ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy w różnych porach dnia

Ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy w różnych porach dnia Ruchomy czas pracy pozwala na elastyczne planowanie godzin pracy. Czy w tym systemie pracownicy mogą rozpoczynać pracę w tej samej dobie, czy jednak jest to niedozwolone? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat tego systemu czasu pracy! czytaj dalej
2021-10-26

Wynagrodzenia

Praca w dłuższych okresach rozliczeniowych – co oznacza dla pracownika?

Praca w dłuższych okresach rozliczeniowych – co oznacza dla pracownika? Dłuższe okresy rozliczeniowe czasu pracy umożliwiają pracodawcom gospodarowanie nimi w sposób racjonalny. Co to oznacza dla pracowników i jak na nich wpływa? Sprawdź, czy praca w dłuższych okresach rozliczeniowych jest korzystna także dla nich! czytaj dalej
2021-07-13

Czas pracy

Czas pracy a konieczność przemieszczania się

Czas pracy a konieczność przemieszczania się Czy przemieszczanie się pracownika np. w odbycia podróży służbowej wlicza się do czasu pracy? Kiedy można powiedzieć, że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak zdefiniowany jest w przepisach czas pracy! czytaj dalej

Czas pracy - jak wykorzystać go w pełni?

Jak efektywnie wykorzystywać czas pracy? Jesteś przemęczony i wydaje Ci się, że większość dnia spędzasz w pracy? Mimo wszystko robisz niewiele? Sprawdź, jak wykorzystać w pełni czas pracy i sprawić, by był bardziej efektywny. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2021-05-11

Czas pracy

Równoważny okres odpoczynku - jak zrekompensować jego naruszenie?

Równoważny okres odpoczynku a praca przez całą dobę Standardowy czas pracy jest określany jako średnio 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Czym jest norma oraz wymiar czasu pracy obowiązującej pracownika? Co należy rozumieć poprzez równoważny okres odpoczynku? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Jakie zwolnienia od pracy są płatne?

Jakie zwolnienia od pracy są płatne? Oprócz urlopu wypoczynkowego i uprawnień związanych z rodzicielstwem pracownikom przysługują inne płatne zwolnienia od pracy. Pracowniku, sprawdź kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia od pracy i kiedy zachowujesz za nie prawo do wynagrodzenia! czytaj dalej
2016-01-01

Czas pracy

Czas pracy w roku 2016 - ile wynosi?

Czas pracy w roku 2016 - ile wynosi? Czas pracy co roku się zmienia, ponieważ wpływa na niego kilka czynników. Jakich? Od czego zależy liczba dni pracy? W jakie dni wypadają święta i dni ustawowo wolne? przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego na temat czasu pracy w 2016 roku! czytaj dalej