Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy otrzymam jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W zeszłym tygodniu skręciłam kostkę w pracy. Po rozmowie z BHP-owcem jasno wynikło, że zostanie to uznane za wypadek w pracy i otrzymam 100% wynagrodzenia chorobowego za czas na zwolnieniu. Czy przysługuje mi jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Janina, Kołobrzeg

 

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy otrzymuje się w przypadku doznania przez pracownika stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie jego czynności, które nie rokuje poprawy. Natomiast jeżeli upośledzenie czynności organizmu przekracza 6 miesięcy, ale może ulec poprawie, można uznać to za długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Dopiero po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji dokonuje się na wniosek pracownika oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy. Decyzje o tym, że uszczerbek na zdrowiu jest stały i długotrwały ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Dopiero na podstawie ich decyzji następuje przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania. Jeśli zostanie ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania, wówczas również ustalana jest jego wysokość. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Warto pamiętać, że wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy jest uzależniona od procentu uszczerbku na zdrowiu. 

Co do zasady uznaje się, że skręcenie kostki nie powoduje stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, dlatego za takie zdarzenie nie jest wypłacane jednorazowe odszkodowanie. Jednak decyzje o tym, czy uszczerbek na zdrowiu jest stały i długotrwały podejmuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska i od ich decyzji będzie zależeć, czy otrzyma się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Strzałka