Poradnik Pracownika

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2022 roku

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych zmienia się wraz ze stawką płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie ustalane jest na każdy rok kalendarzowy. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełny etat podstawa wymiaru świadczeń chorobowych wyliczana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 roku

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2022 roku wynosi:

Wymiar czasu pracy

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

pełen etat

 2 597,33 zł   (3 010 zł – 13,71%)

¾ etatu

 1 948,00 zł   (2 257,50 zł – 13,71%)

½ etatu

 1 298,66 zł   (1 505 zł – 13,71%)

¼ etatu

 649,33 zł   (752,50 zł – 13,71%)

 
Pracownicy, nie mogą mieć wyliczonego zasiłku od podstawy niższej od wyżej wskazanej.