Poradnik Pracownika

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2021 roku

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych zmienia się wraz ze stawką płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie ustalane jest na każdy rok kalendarzowy. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełny etat podstawa wymiaru świadczeń chorobowych wyliczana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 roku

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 roku wynosi:

Wymiar czasu pracy

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

pełen etat

2416,12 zł

¾ etatu

 1812,09 zł

½ etatu

1208,06 zł

¼ etatu

604,03 zł

 
Pracownicy, nie mogą mieć wyliczonego zasiłku od podstawy niższej od wyżej wskazanej.