Poradnik Pracownika

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników 2019

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie ustalane jest na każdy rok kalendarzowy. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru świadczeń chorobowych wyliczana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2019 roku

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2019 roku wynosi:

 

Wymiar czasu pracy

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

pełen etat

1 941,52 zł

¾ etatu

 1 456,14 zł

½ etatu

970,76 zł

¼ etatu

485,38 zł