Poradnik Pracownika

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników 2017

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie ustalane jest na każdy rok kalendarzowy. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru świadczeń chorobowych wyliczana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2017 roku

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2017 roku wynosi:

 

Wymiar czasu pracy

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

pełen etat

1 725,80 zł

¾ etatu

1 294,35 zł

½ etatu

862,90 zł

¼ etatu

431,45 zł