Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej - darmowy wzór do pobrania!

Nowy Ład właśnie staje się faktem. Hasło, które budzi duże emocje u prawie wszystkich Polaków, od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie. Nowe przepisy w różnym stopniu dotkną prawie wszystkich obywateli: pracowników, przedsiębiorców, a nawet emerytów. Jednym z bardziej promowanych rozwiązań, które wprowadza Nowy Ład, jest tzw. ulga dla klasy średniej. Co tak naprawdę oznacza dla pracownika w praktyce? Czy rzeczywiście będzie on zarabiał więcej? Dlaczego niektórzy czekają na tę ulgę, a inni ostrzegają i sugerują złożenie wniosku o jej niestosowanie? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule!

Darmowy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej do pobrania!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.docx druk do ręcznego wypełnienia

Na czym polega ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej to nic innego jak ulga, która podczas ustalania wynagrodzenia za pracę obniża wysokość podatku dochodowego potrącanego z wynagrodzenia pracownika. Tym samym pracownik, który zdecyduje się na korzystanie z ulgi dla klasy średniej, co miesiąc będzie otrzymywał wyższe wynagrodzenie netto (na rękę), ponieważ będzie miał potrącany podatek w niższej kwocie. 

Z ulgi dla klasy średniej mogą korzystać osoby otrzymujące przychód z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
 • prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Z ulgi dla klasy średniej nie mogą korzystać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej czy ryczałtu.

Od 1 lipca 2022 roku ulga dla klasy średniej zostanie wycofana. Naliczenie jej będzie możliwe do końca czerwca. W zamian za nią rządzący planują obniżenie stawki podatku dochodowego z 17% do 12%.

Ustalanie ulgi dla klasy średniej

Najważniejszym kryterium w stosowaniu ulgi dla klasy średniej jest przedział kwoty przychodów. I tak ulgę tę można uwzględniać dla przychodów uzyskiwanych:

 • w ramach miesiąca w kwotach między 5701 zł a 11 141 zł,
 • co w skali roku daje przedział przychodów od 68 412 zł do 133 692,01 zł.

Wzór ustalania kwoty ulgi dla klasy średniej podany przez ustawodawcę jest dość skomplikowany i podzielony na dwa rodzaje:

 • (A × 6,68% - 380,50 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł;
 • (A × (- 7,35%) + 819,08 zł) / 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wynagrodzenie z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

Pracownicy najczęściej nie znają się na dokładnych zasadach wyliczenia wynagrodzenia z brutto do netto – zajmuje się tym dział płac. 

Skorzystaj z darmowego kalkulatora wynagrodzeń 2022 i sprawdź swoje wynagrodzenie z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej!

Dlatego też przygotowaliśmy zestawienie przykładowych kwot wynagrodzenia z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej (dla osób niekorzystających ze zwolnienia z opodatkowania, czyli np. dla osób powyżej 26. roku życia).

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie netto w 2021 roku

Kwota ulgi dla klasy średniej

Wynagrodzenie netto w 2022 roku

Różnica w kwocie netto

3010 zł

2209,56 zł

ulga nie przysługuje

2363,56 zł

+154 zł

3500 zł

2555,34 zł

ulga nie przysługuje

2702,34 zł

+ 147 zł

4000 zł

2907,96 zł

ulga nie przysługuje

3021,96 zł

+ 114 zł

4500 zł

3260,58 zł

ulga nie przysługuje

3340,58 zł

+ 80 zł

5500 zł

3965,81 zł

ulga nie przysługuje

3965,81 zł

0 zł

6000 zł

4318,43 zł

119,41 zł

4319,43 zł

+ 1 zł

6500 zł

4671,05 zł

315,88 zł

4672,05 zł 

+ 1 zł

7000 zł

5024,67 zł

512,35 zł

5024,67 zł

0 zł

7500 zł

5377,29 zł

708,82 zł

5377,29 zł 

0 zł

8000 zł

5729,91 zł

905,29 zł 

5729,91 zł

0 zł

8500 zł

6082,53 zł

1101,76 zł 

6082,53 zł

0 zł

9000 zł

6372,15 zł

926,94 zł 

6372,15 zł

0 zł

10 000 zł

6937,39 zł

494,59 zł

6937,39 zł

0 zł

11 000 zł

7845,63 zł

62,64 zł 

7501,63 zł

- 344 zł

11 500 zł

8198,25 zł

ulga nie przysługuje

7811,25 zł

- 387 zł

12 000 zł

8550,87 zł

ulga nie przysługuje

8129,87 zł

- 421 zł

Po co wprowadzono ulgę dla średniej, jeśli nic się nie zmienia dla pracowników?

Ulgi dla klasy średniej nie można omawiać ani interpretować w oderwaniu od pozostałych zmian, które wprowadza Nowy Ład. A pracowników dotyka kilka z nich:

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł (425 zł miesięcznie),
 • II próg podatkowy w wysokości 120 000 zł,
 • brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Szczególnie brak możliwości odliczenia od podatku kwoty składki zdrowotnej jest punktem zapalnym w opinii publicznej. W praktyce dla pracownika oznacza to, że jego podatek będzie znacznie wyższy. Jednak, jak to odbije się na portfelu pracownika? Widać to w powyższej tabeli:

 • osoby najmniej zarabiające (do około 5500 zł brutto) dzięki wprowadzonym zmianom skorzystają i będą zarabiać więcej niż do tej pory mimo braku ulgi dla klasy średniej i braku odliczenia składki zdrowotnej (w głównej mierze to dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku);
 • osoby, które zarabiają w przedziale od 5500 zł do około 10 000 zł, dzięki zastosowaniu ulgi dla klasy średniej nie odczują żadnej zmiany w wynagrodzeniu;
 • osoby najwięcej zarabiające, czyli od 10 000 zł brutto w górę, wyraźnie stracą na wprowadzeniu nowych przepisów.

Jak więc widać, ulga dla klasy średniej została wprowadzona, aby zniwelować skutki braku odliczenia składki zdrowotnej. 

Warto stosować ulgę dla klasy średniej w ciągu roku czy nie warto tego robić?

Warto zaznaczyć, że ulgę dla klasy średniej można rozliczyć także w zeznaniu rocznym zamiast w comiesięcznych wypłatach. Takie rozwiązanie zaleca się dla osób, które uzyskują przychód opodatkowany na zasadach ogólnych z kilku tytułów. Może się bowiem okazać, że po zsumowaniu wszystkich przychodów wchodzących do podstawy ulgi dla klasy średniej przychód ten przekracza limit i pracownik będzie musiał zapłacić podatek za cały rok, po rozliczeniu zeznania rocznego. 

Przykład 1.

Pani Anna zatrudniona jest na etacie, ale jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jej wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy wynosi 6000 zł brutto, więc mieści się w limicie stosowania ulgi dla klasy średniej. Jednak wysokość jej przychodu z tytułu działalności jest bardzo różna i trudna do przewidzenia, w związku z czym zdarzają się miesiące, w których suma przychodów z etatu i działalności przekracza limit do stosowania ulgi. W takim wypadku warto rozliczać ulgę dla klasy średniej w zeznaniu rocznym.

W drugim przypadku, jeśli podatnik w ramach pojedynczych źródeł przychodów nie miałby prawa do ulgi, ale po zsumowaniu je uzyskuje, może zastosować tę ulgę. Jeśli jednak w zeznaniu rocznym okaże się, że suma przychodów była za niska, ulga również będzie naliczona nienależnie i wynikiem tego będzie konieczność dopłacenia podatku do urzędu skarbowego po zakończeniu roku. 

Przykład 2.

Pan Antoni pracuje na pół etatu u dwóch pracodawców. U jednego z nich zarabia 3500 zł brutto, natomiast u drugiego jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2000 zł plus premii uznaniowej w przedziale do 500 zł. Oznacza to, że w jednym miesiącu pracownik może mieścić się w limicie przychodów do ulgi dla klasy średniej, a innym nie. Najlepiej więc dla pana Antoniego rozliczyć ulgę w zeznaniu rocznym.

Kiedy więc korzystanie z ulgi dla klasy średniej jest bezpieczne? 

Wtedy, gdy wynagrodzenie pochodzi z jednego lub kilku źródeł, ale wypłacane jest w stałych wysokościach, które w trakcie roku nie ulegają dużym wahaniom. Dzięki temu ryzyko osiągnięcia zbyt niskich lub zbyt wysokich dochodów powodujących utratę do korzystania z ulgi jest minimalne.

Kiedy warto ulgę rozliczyć w zeznaniu rocznym?

We wszystkich innych przypadkach, np. przy łączeniu etatu z prowadzeniem działalności lub kiedy w zakładzie pracy wypłacane są różnego rodzaju dodatki i premie (szczególnie kwartalne lub roczne). 

Kiedy złożyć wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej?

Jeśli pracownik podejmie decyzję, że nie chce stosować ulgi dla klasy średniej w trakcie roku (podczas rozliczeń miesięcznych), musi złożyć pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej będzie stosowana przy wyliczaniu wynagrodzenia wszystkich pracowników, którzy spełniają warunek limitu przychodów. Osoby, które chcą korzystać z tej ulgi, nie muszą składać do pracodawcy żadnego wniosku w tym zakresie. 

Wniosek należy złożyć tylko w sytuacji, kiedy pracownik nie chce korzystać z ulgi dla klasy średniej!

Bardzo istotny jest termin złożenia wniosku – powinien on zostać złożony przed pierwszym wynagrodzeniem wypłaconym w danym roku kalendarzowym.

Co ważne, wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej można w każdej chwili wycofać.

Przykładowa treść wniosku o powrót do stosowania ulgi dla klasy średniej:

Ja, niżej podpisany, wnioskuję do płatnika…………………………………….………………

                                                                                                (nazwa zakładu pracy)

o pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 32 ust. 2a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W każdym przypadku bardzo istotny jest moment złożenia wniosku do pracodawcy. Jeśli wniosek o zastosowanie ulgi dla klasy średniej zostanie złożony po terminie wypłaty, to ulga ta będzie stosowana od kolejnego wynagrodzenia.

Przykład 3.

Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w zakładzie pracy z przesunięciem do 10. dnia kolejnego miesiąca, to pracownik, który nie chce korzystać z ulgi dla klasy średniej, powinien złożyć wniosek do 9 stycznia, czyli przed wypłatą wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu. 

Przykład 4.

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie w ostatni dzień miesiąca – wniosek o zastosowanie ulgi dla klasy średniej powinien być złożony maksymalnie do 29 stycznia.

Warto jednak dokonać tego jak najszybciej, ponieważ często zdarza się, że pracodawca wypłaca wynagrodzenie wcześniej niż 10. czy ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

Wniosek należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego, ponieważ nie będzie on przechodził automatycznie na kolejne lata podatkowe.

Podsumowanie

Ulga dla klasy średniej została uchwalona po to, aby zminimalizować skutki innej zmiany, czyli braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Ulga ta będzie możliwa do stosowania w trakcie roku lub w zeznaniu rocznym. Pracodawca będzie stosował domyślnie ulgę dla wszystkich pracowników, którzy spełniają warunki (limit przychodów) do jej stosowania, bez stosowania dodatkowych wniosków. Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej należy złożyć tylko w przypadku, kiedy pracownik z niej rezygnuje (decyduje się na rozliczenie jej w zeznaniu rocznym).