Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Napoje dla pracowników - obowiązek pracodawcy

Jaka musi być temperatura w miejscu pracy, żeby pracodawca musiał zapewniać napoje dla pracowników? Czy musi zapewniać wodę wszystkim pracownikom, czy są jakieś wymogi, że muszą to być pracownicy fizyczni, pracujący na powietrzu?

Wacław, Leszno

 

Na każdym pracodawcy ciąży obowiązek, aby zapewnić napoje dla pracowników, jeśli pracują w warunkach szczególnie uciążliwych - określają to przepisy bhp. Napoje w postaci wody zdatnej do picia lub innych napojów odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy (np. soki owocowe, woda mineralna, kawa naturalna lub zbożowa, herbata) powinny być nieodpłatne w ilości zaspakajającej potrzeby pracownika. Napoje muszą być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Napoje dla pracowników a Kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów określa rodzaje tych napojów oraz warunki, jakie powinny spełniać, jak również przypadki i warunki ich wydawania. Zalicza do nich:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1.000,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1.500 kcal (6.280 kJ) u mężczyzn i 1.000 kcal (4.187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C

Za napoje dla pracowników i posiłki profilaktyczne nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oznacza to, że pracodawca może wywiązać z powstałego obowiązku jedynie poprzez faktyczne wydawanie wody/napojów.

Napoje dla pracowników - kiedy i dla kogo?

Podsumowując w  okresie letnim woda powinna być zapewniona wszystkim pracownikom, bez względu na wykonywane czynności, podczas:

  • pracy na zewnątrz, gdy temperatura przekracza 25 stopni,
  • pracy wykonywanej wewnątrz budynku, gdy temperatura przekracza 28 stopni.

Niewywiązanie się pracodawcy z powstałego obowiązku oznacza wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zaistniały fakt, pracownicy mogą, a nawet powinni zgłosić do Inspekcji pracy, która może nałożyć na pracodawcę karę grzywny.