Poradnik Pracownika

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

W ciągu najgorętszych dni w roku w zakładzie pracy powinny panować odpowiednie warunki, aby pracownicy mogli prawidłowo wykonywać swoje zadnia. O czym należy pamiętać w tym czasie? Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki pracodawcy w czasie upałów.

Obowiązek zapewnienia pracownikom wody

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów dotyczą przede wszystkim zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów.

W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów: Osoby zatrudnione na otwartej przestrzeni powinny otrzymać napój od pracodawcy już przy temperaturze 25°C. W przypadku stanowisk pracy w zamkniętych pomieszczeniach obowiązek taki pojawia się, kiedy słupek rtęci przekroczy 28°C.

Pod pojęciem napoje należy zrozumieć przede wszystkim wodę - wystarczy, że pracodawca zapewni swoim pracownikom dostęp do czystej wody pitnej. Natomiast za brak napojów w pracy nie można wypłacić podwładnym ekwiwalentu. Obowiązek ten został bowiem uregulowany na gruncie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP).

W sytuacji gdy pracodawca odmówi dostarczenia wody, może mu grozić kara grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

 

Klimatyzacja w pomieszczeniach - obowiązek czy dobra wola pracodawcy?

Pracodawcy, w trosce o dobro swoich pracowników, często decydują się na zamontowanie klimatyzatorów w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach biurowych. Nie jest to jednak ich obowiązek, tylko dobra wola. Jeżeli klimatyzator zostanie zamontowany, to podstawowym obowiązkiem pracodawcy będzie właściwa troska o sprzęt. Przede wszystkim należy go regularnie czyścić i odgrzybiać oraz monitorować jego działanie tak, by nie powodował przeciągów oraz nie zagrażał zdrowiu pracowników.

Tańszą alternatywą są wiatraki czy wentylatory. Ponadto w okresie dokuczliwych upałów powinny zostać zamontowane rolety, które staną się odpowiednim izolatorem od światła słonecznego. Nikt przecież nie lubi, gdy promienie odbijają się od ekranu monitora.

Należy pamiętać, że podwyższona temperatura na stanowisku pracy może spowodować obniżoną sprawność psychofizyczną, co ma istotne znaczenie przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

Dodatkowe prawa pracodawcy

Dodatkową możliwością pracodawcy jest skrócenie czasu pracy w okresie wzmożonych upałów. Należy jednak pamiętać, że nie może on z tego tytułu obniżyć pracownikom wynagrodzenia. Innym sposobem jest ustanowienie przerw dla pracowników przebywających na otwartej przestrzeni.

W przepisach nie została zamieszczona informacja odnośnie dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki. Zostały jedynie uregulowane zasady dotyczące młodocianych pracowników, w przypadku których temperatura nie może przekroczyć 30°C, a wilgotność powietrza 65%.

Ponadto pracodawca powinien zwrócić szczególna uwagę na pracownice w ciąży i osoby starsze - dla nich upały mogą być szczególnie szkodliwe.

Praca zdalna - czy na pewno dobre rozwiązanie?

Praca zdalna polega na wykonywaniu swoich obowiązków np. w miejscu zamieszkania czy gdzie indziej, poza siedzibą firmy. W praktyce opcja ta nie jest przeznaczona dla każdego - wymaga sporej dyscypliny. Poza tym dla większości osiągnięcie właściwego poziomu koncentracji poza miejscem pracy jest niemożliwe. Ogólnie rzecz ujmując, jest to idealny sposób zatrudnienia dla osób z problemami zdrowotnymi czy dla młodych matek.

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów - podsumowanie

Jak widać wyżej obowiązki pracodawcy w czasie upałów dotyczą głównie dostarczania wody pitnej swoim pracownikom. Wszystkie pozostałe rozwiązania są fakultatywne - z nich przedsiębiorca może skorzystać. Mimo to warto zastanowić się nad zapewnieniem komfortowych warunków pracy swoim podwładnym - w końcu zadowolony pracownik, to solidny pracownik.