Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca w pozycji stojącej a obowiązki pracodawcy

W najbliższych dniach mam rozpocząć nową pracę w dużym zakładzie produkcyjnym. Podczas spotkania w sprawie pracy zostałam poinformowana, że praca, o którą się staram to praca w pozycji stojącej. Co to dla mnie oznacza? Jakie obowiązki w związku z tym ma pracodawca?

Halina, Kraków

 

Praca w pozycji stojącej to najczęściej praca fizyczna, niekoniecznie ciężka, lecz zakwalifikować ją należy do prac niełatwych. Pracę w pozycji stojącej wykonuje np. fryzjer, ale także wielu pracowników zakładów produkcyjnych, gdzie praca przy taśmie produkcyjnej wymaga stałego zaangażowania górnych części ciała.

Praca w pozycji stojącej i obowiązki pracodawcy

Praca stojąca jest identyfikowana jako czynnik uciążliwy, czyli taki, który oprócz ogólnego zmęczenia nie powinien powodować stałego uszczerbku na zdrowiu. Jednak należy mieć na uwadze, że nie jest to praca łatwa.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozróżnić pracę w pozycji stojącej na dwa rodzaje, mianowicie:

  • pracę niewymagającą stale pozycji stojącej i
  • pracę wymagającą stale pozycji stojącej lub chodzenia.

W przypadku wykonywania pracy niewymagającej stale pozycji stojącej, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom możliwość siedzenia, natomiast w drugim przypadku pracodawca musi zapewnić pracownikom miejsce w pobliżu stanowiska pracy, gdzie pracownik będzie miał możliwość odpocząć. Tak stanowi art. 49 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne w tym przypadku, miejscem odpoczynku nie może być stołówka czy jadalnia, gdyż są to pomieszczenia higieniczno-sanitarne, co zostało zauważone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, I OSK 1263/2006.

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi takie miejsce, gdzie bez przerywania procesu pracy będzie miał możliwość odpoczynku, a w przypadku pogorszenia samopoczucia, będzie mógł odpocząć bez konieczności opuszczania stanowiska pracy.

Praca w pozycji stojącej - o co warto zadbać?

Wykonując pracę w pozycji stojącej, warto zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie również we własnym zakresie. Pracownik powinien zwrócić szczególną uwagę na:

  • powierzchnię roboczą, która powinna znajdować się na optymalnym dla naszego wzrostu poziomie, warto sprawdzić, czy stanowisko pracy jest odpowiednio zaprojektowane,
  • oświetlenie, które powinno być na tyle jasne, abyśmy nie musieli dodatkowo nachylać się czy przyjmować inną nienaturalną pozycję podczas pracy,
  • właściwą naturalną pozycję, warto stać w lekkim rozkroku, pomoże to w utrzymaniu odpowiedniej równowagi,
  • odpowiednie obuwie, najlepiej sportowe, można również zaopatrzyć się we wkładki ortopedyczne, które niwelują uczucie zmęczenia wywołane długim staniem
  • ruch, niech nasza postawa w pracy nie będzie statyczna, zrób parę skłonów, przysiadów, aby pobudzić krążenie.

Powyższe zasady nie mają odbicia w Kodeksie pracy, jednak należy mieć na uwadze, że wg art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany w miejscu pracy chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.