Poradnik Pracownika

Zajście w ciążę na wypowiedzeniu - co zrobić?

Jestem zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony od ponad 4 lat. Dnia 31.01.2021 r. złożyłam wypowiedzenie. Na okresie wypowiedzenia dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy zajście w ciążę na wypowiedzeniu powoduje, że wypowiedzenie może zostać cofnięte?

Agnieszka, Rawicz

 

Pracodawca w przypadku gdy kobieta, która złożyła wypowiedzenie, zaszła w ciążę na okresie wypowiedzenia, powinien przywrócić ją do pracy na poprzednim stanowisku.

Zajście w ciąże na wypowiedzeniu - ochrona kobiet w ciąży

Kobieta w ciąży, zgodnie z przepisami prawa, chroniona jest przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę od pierwszego dnia ciąży. Ochrona dotyczy również pracownic, które dowiedziały się o ciąży w okresie wypowiedzenia.

Art. 177 Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca.

Ochrona nie dotyczy jednak kobiet, które rozwiązując umowę wiedziały, że są w ciąży i znały przysługujące im prawa oraz kobiet, które zaszły w ciążę po wręczeniu wypowiedzenia, ale przed upływem terminu rozwiązania stosunku pracy. Ten ostatni przypadek dotyczy sytuacji, gdy kobieta zajdzie w ciążę, a do zakończenia stosunku pracy zostało mniej niż 3 miesiące.

Ochrona kobiet w ciąży przed wypowiedzeniem nie dotyczy zwolnienia w trybie dyscyplinarnym oraz z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Nie dotyczy również ciężarnych zatrudnionych w ramach umowy o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 1 miesiąca.

Zajście w ciążę na wypowiedzeniu - cofnięcie wypowiedzenia

Pracownica, która po złożeniu wypowiedzenia, na okresie wypowiedzenia dowiedziała się, że jest w ciąży, aby cofnąć oświadczenie woli, powinna złożyć wniosek do pracodawcy, powołując się na działanie pod wpływem błędu. Wniosek powinien zawierać:

  • dane pracownicy,
  • datę złożenia wypowiedzenia,
  • informację o cofnięciu wypowiedzenia wraz z podaniem powodu,
  • zaświadczenie o stanie ciąży.

Pracodawca po otrzymaniu wniosku powinien wyrazić zgodę na cofnięcie wypowiedzenia.