Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Brak zgody lekarza na powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim

Z powodu kłopotów ze wzrokiem musiałam poddać się pilnej operacji oczu, która wymagała ode mnie długiego pobytu w szpitalu oraz jeszcze dłuższej rekonwalescencji. Operacja się udała, niestety kłopoty ze wzrokiem towarzyszyć mi będą prawdopodobnie jeszcze przez długie lata. Lekarz medycyny pracy na badaniu kontrolnym nie wyraził zgody na powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim. Moje stanowisko jest typowo biurowe, polega na pracy przed komputerem przez prawie cały dzień. Co teraz ze mną będzie?

Klaudia, Piotrków Trybunalski

 

Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim, które trwało powyżej 30 dni, musi być poprzedzony przeprowadzeniem kontrolnych badań lekarskich. To lekarz medycyny pracy na badaniu kontrolnym decyduje, czy pracownik może wrócić do pracy na zajmowane stanowisko. Co w sytuacji kiedy pracownik nie jest zdolny do pracy?

Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim

Mimo Pani chęci do pracy, lekarz medycyny pracy nie wyraził zgody na podjęcie przez Panią pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku – wówczas pracodawca nie może dopuścić Pani do pracy.

W takim wypadku pracodawca może skierować Panią do innej pracy, ale tylko jeżeli lekarz medycyny pracy wyrazi na to zgodę, ponieważ decyzja lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku jest w tym wypadku kluczowa.

W sytuacji gdy pracodawca nie będzie mógł zaproponować Pani innego stanowiska (pracodawca nie ma takiego obowiązku, chyba że niezdolność do pracy powstała jako skutek choroby zawodowej bądź wypadku przy pracy), to dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy bądź zaproponowanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Praca w okresie wypowiedzenia 

Proszę mieć na uwadze, że w przypadku gdy umowa o pracę zostanie Pani wypowiedziana, to w okresie wypowiedzenia nie może Pani świadczyć pracy, a co za tym idzie, nie otrzyma Pani za ten okres wynagrodzenia. Jednak jeśli posiada Pani niewykorzystany urlop, to pracodawca może zobowiązać Panią do jego wykorzystania, za co przysługiwać będzie Pani wynagrodzenie urlopowe. Zaznaczę też, że pracownik nie musi wyrażać zgody na urlop w okresie wypowiedzenia.  

W przypadku kiedy pracownik nie otrzymał pozwolenia od lekarza na powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim sytuacja nie jest bez wyjścia. Pracownik może zostać skierowany do innej pracy o ile lekarz medycyny wyrazi na to zgodę, w razie gdy opcja taka nie będzie możliwa wówczas może nastąpić rozwiązanie umowy przez pracodawcę.