Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Porzucenie umowy zlecenia a prawo do wynagrodzenia

W lipcu byłam zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie za tę umowę powinnam według zapisów w niej otrzymać do 20 sierpnia, jednak w sierpniu rozwiązano ze mną tę umowę – jako przyczynę podając niestawienie się w pracy w sierpniu. Czy w takiej sytuacji zachowam prawo do wynagrodzenia za lipiec?

Zuzanna, Malbork

 

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w przypadku tego rodzaju umów przepisy Kodeksu pracy nie mają zastosowania. Większość kwestii dotyczących wykonania umowy zlecenia powinna być zawarta w umowie. Pozostałe kwestie reguluje Kodeks cywilny.

Czy niestawienie się w pracy w celu wykonania umowy zlecenia może być powodem wypowiedzenia?

Cechami charakterystycznymi umowy zlecenia są:

  • swoboda i samodzielność zleceniobiorcy w zakresie organizowania pracy,
  • brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy (w tym również ścisłego wyznaczenia godzin rozpoczynania i kończenia pracy),
  • brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę.

Oczywiście sam przedmiot umowy może wskazywać, gdzie umowa zlecenia ma być wykonywana. Należy jednak zwrócić uwagę, że zbyt szczegółowe określenie powyższych punktów może wskazywać na nawiązanie stosunku pracy.

Jeśli w umowie zlecenie będą zawarte zapisy wskazujące na nawiązanie stosunku pracy, to za taką umowę należy ją uważać. Nie ma tu znaczenie nazwa umowy.

W związku z powyższym niestawienie się zleceniobiorcy w pracy nie powinno być powodem rozwiązania umowy, chyba że są w niej zawarte zapisy, które wskazują, że zlecenie z określonych przyczyn powinno być wykonane w określonym czasie.

Porzucenie umowy zlecenia a zachowanie prawa do wynagrodzenia zleceniobiorcy

Zleceniobiorca w przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie ma zagwarantowanego wynagrodzenia. Jednak wynagrodzenie zleceniobiorcy zależne jest od wykonania zlecenie lub pewnego jego etapu.

Z przykładu naszej czytelniczki możemy zinterpretować dwie sytuacje:

  1. Umowa zlecenie została zawarta na okres dłuższy niż miesiąc – jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, to obecne przepisy wskazują obowiązek wypłacenia zleceniobiorcy wynagrodzenia za każdy miesiąc. Czyli w takiej sytuacji nieobecność zleceniobiorcy w sierpniu nie powinna mieć wpływu na wypłatę wynagrodzenia za lipiec.
  2. Umowa zlecenie była zawarta na miesiąc (lipiec), po czym w kolejnym miesiącu (sierpniu) została podpisana kolejna umowa. W takiej sytuacji tym bardziej nie ma podstaw, aby nie wypłacić zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonanie zlecenie na podstawie pierwszej umowy (za lipiec).