Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej – wzór z omówieniem

Wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej jest pismem, które ma za zadanie przyspieszyć dane postępowanie i umożliwić wnioskodawcy jak najszybsze uzyskanie żądanych wpisów we właściwej KW. Aby takie pismo było jednak skuteczne, niezbędne jest zachowanie pewnych wymogów formalnych.

Czym jest wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej?

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej to pismo, które może zostać złożone do sądu wieczystoksięgowego przez wnioskodawcę lub uczestnika danego postępowania. Jego celem jest skrócenie okresu oczekiwania na wpis w księdze, który musi zostać dokonany np. w związku ze zmianą właściciela danej nieruchomości.

Omawiane pismo nie jest obowiązkowe, więc tylko od woli zainteresowanej osoby zależy, czy złoży je do sądu wieczystoksięgowego. Pamiętajmy przy tym, że wniosek o przyspieszenie nie jest w żadnym wypadku wiążący dla sądu, tj. nie musi on go uwzględniać. Jeśli jednak to zrobi, wpis do KW nastąpi znacznie szybciej, niż gdyby takie pismo nie zostało w ogóle złożone.

Złożenie wniosku o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KW składa się do sądu rejonowego, wydziału wieczystoksięgowego, do którego skierowano wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej. W praktyce wpis ten może polegać nie tylko na wpisaniu wskazanego prawa na rzecz oznaczonych podmiotów, ale także i na wykreśleniu prawa już nieistniejącego (np. z powodu śmierci właściciela nieruchomości).

Wniosek o przyspieszenie może zostać złożony do właściwego sądu rejonowego zarówno wraz z wnioskiem o wpis do KW, jak i w późniejszym terminie. Sądy wieczystoksięgowe dokonują wpisów w różnych odstępach czasu (miesięcznych, 3-miesięcznych, półrocznych, niekiedy nawet i rocznych) – w zależności od liczby aktualnych spraw. Dopuszczalne jest więc złożenie wniosku o przyspieszenie zarówno po miesiącu od dnia złożenia wniosku o wpis, jak i po upływie 3 miesięcy od tej daty. Oczywiście dokumentu takiego nie składamy po kilku dniach od złożenia pierwotnego wniosku o wpis.

Pobierz darmowy wzór wniosku o wpis do księgi wieczystej!

Do pobrania:

docx
Wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej.docx druk do ręcznego wypełnienia

Treść wniosku o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej

Wniosek o przyspieszenie nie podlega żadnej opłacie sądowej i może zostać złożony zarówno przez samego wnioskodawcę, jak i każdego uczestnika postępowania. Można go złożyć w sądzie osobiście (w biurze podawczym) lub listem poleconym. Wniosek wymaga sporządzenia należytego uzasadnienia, tj. wykazania, dlaczego dana osoba chciałaby uzyskać szybszy wpis do księgi wieczystej. Dla przykładu, jeśli wnioskodawca posiada kredyt hipoteczny, którego raty będą wyższe do chwili uzyskania stosownego wpisu prawa własności nieruchomości w KW, zaś niższe po tym wpisie – taka okoliczność może stanowić dobre uzasadnienie wniosku o przyspieszenie dokonania wpisu. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do przedkładania żadnych załączników do omawianego wniosku, niemniej jednak, jeśli takowymi dysponuje i uważa, że przekonają one sąd o konieczności szybszego załatwienia sprawy, to może je do swojego wniosku załączyć. Pamiętajmy, że wszelkie dokumenty załączane do takich wniosków powinny być oryginalne (nie wolno składać zwykłych kopii, ponieważ nie zostaną one uwzględnione przez sąd).

Wniosek wymaga wskazania sygnatury akt KW, której dotyczy (możemy ją otrzymać, dzwoniąc do sekretariatu właściwego sądu i podając dane wnioskodawcy, względnie numer księgi wieczystej danej nieruchomości). Gdy wniosek o przyspieszenie jest składany wraz z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej, wówczas podanie sygnatury nie jest obowiązkowe (na dany moment taka sygnatura bowiem jeszcze nie istnieje).

Wnioskodawca musi podać w swoim piśmie także dane sądu, do którego kieruje wniosek, własne dane osobowe i teleadresowe oraz opisać, jakiego dokładnie wniosku dotyczy – czego dotyczy wnioskowany przez niego wpis do KW. Sąd rozpatruje wnioski o przyspieszenie stosunkowo szybko, maksymalnie w terminie 1 miesiąca, często jednak dużo szybciej. Jeśli przyjmie wniosek, to jednocześnie dokona żądanego wpisu do KW. Jeśli jednak wniosek nie zostanie uwzględniony, to na wpis trzeba będzie poczekać. Wnioski o przyspieszenie mogą być składane w nieograniczonej liczbie przez dowolny okres aż do uzyskania żądanego wpisu w KW.

Wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej – podsumowanie

Wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej jest pismem, które może złożyć wnioskodawca lub uczestnik postępowania chcący, aby wpis do KW nastąpił szybciej niż w zwyczajowych terminach. Jest to szczególnie istotne dla osób, których uprawnienia umowne zależą od formalnego potwierdzenia ich w treści oznaczonej księgi wieczystej. Pomimo iż sąd nie jest związany takim żądaniem, to jego przyjęcie oznacza bardzo szybkie dokonanie wpisu do danej księgi – nawet w ciągu kilku dni od chwili odebrania przez sąd wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy.