Poradnik Pracownika

Autor: Rodzeń Rafał

2022-01-21

Na co dzień

Czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest obowiązkowa?

Czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest obowiązkowa? Rozwiązanie małżeństwa przez sąd niesie ze sobą wiele skutków. Czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest obowiązkowa? Jak wyglądaj regulacje w tym względzie? Jakie dokumenty są w takim przypadku obowiązkowe? Sprawdź w artykule i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Dziedziczenie a majątek wspólny małżonków

Dziedziczenie a majątek wspólny małżonków Prawo spadkowe nierozerwalnie wiąże się z kwestiami majątkowymi. Czy majątek wspólny małżonków może stanowić jakąkolwiek przeszkodę przy dziedziczeniu? A może pomaga w szybszym nabyciu spadku? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Dokumenty na koniec zatrudnienia dla pracownika

Dokumenty na koniec zatrudnienia dla pracownika Każdy pracodawca, który rozstaje się ze swoim pracownikiem, zobowiązany jest przekazać mu dokumenty na koniec zatrudnienia. Które dokumenty, należy przekazać obowiązkowo, a które na wniosek pracownika? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Obowiązki odchodzącego pracownika - zapoznaj się z nimi!

Obowiązki odchodzącego pracownika - zapoznaj się z nimi! Pracownik mimo zakończenia umowy, w okresie wypowiedzenia ma obowiązki, z których powinien się wywiązywać. Zakończenie umowy następuje dopiero z zakończeniem okresu wypowiedzenia. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj obowiązki odchodzącego pracownika! czytaj dalej

Roszczenia cywilnoprawne a zwolnienie dyscyplinarne

Roszczenia cywilnoprawne a zwolnienie dyscyplinarne Zwolnienie dyscyplinarne a więc trybie natychmiastowym pozwala uniknąć obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia. Zwolniony pracownik ma prawo od razu ubiegać się o wypłatę stosownego odszkodowania bez żądania przywrócenia go do pracy. Dowiedz sie więcej! czytaj dalej

Łączenie emerytury i renty – czy jest możliwe?

Czy łączenie emerytury i renty jest możliwe? Aby pobierać rentę czy emeryturę należy spełnić odpowiednie warunki. Czy można pobierać oba te świadczenia jednocześnie? Co w przypadku zbiegu prawa do nich? Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy łączenie emerytury i renty jest możliwe! czytaj dalej
2022-01-11

ABC konsumenta

Odmowa przyjęcia zwrotu towaru przez sprzedawcę

Kiedy odmowa przyjęcia zwrotu towaru przez sprzedawcę jest zasadna? Przy zakupie towarów często sprzedawcy dają możliwość ich zwrócenia w odpowiednim terminie. Jednakże nie w każdej sytuacji jest to możliwe. W jakiej sytuacji odmowa przyjęcia zwrotu towaru przez sprzedawcę będzie uzasadniona? Przeczytaj i dowiedz się! czytaj dalej

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe - czym się różnią?

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe Kto dziedziczy po zmarłym spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu? Na czym polega dziedziczenie ustawowe? Czym różni się do dziedziczenia testamentowego? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat tych dwóch rodzajów dziedziczenia! czytaj dalej

Czy umowy cywilnoprawne liczą się do emerytury?

Umowy cywilnoprawne a emerytura Zwykle umowa cywilnoprawna podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Czy dzięki temu umowy cywilnoprawne liczą się do emerytury? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź jaki wpływ mają umowy cywilnoprawne na emeryturę! czytaj dalej
2022-01-05

Na co dzień

Segregacja śmieci na posesji - kto może to skontrolować?

Segregacja śmieci na posesji - kto może to skontrolować? Segregacja śmieci jest obligatoryjna, jednakże nie każdy obywatel się do tych przepisów stosuje. Jakie kary są przewidziane za niedopełnianie tego obowiązku? Kiedy może odbyć się kontrola i czy można nie wpuścić na posesję osoby kontrolującej? Sprawdź! czytaj dalej