Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Co robi prawnik? Jakie są predyspozycje do wykonywania tego zawodu?

Prawnik jest z całą pewnością zawodem, który wydaje się prestiżowy. Dodatkowo przygotowanie do jego wykonywania wymaga dużego nakładu pracy i zdecydowanie nie każdy może nim zostać. Jednak zawodów związanych z prawem jest tak wiele, że nie wszyscy mają świadomość, czym tak naprawdę zajmuje się osoba na takim stanowisku. Co robi prawnik? Jakie cechy powinien posiadać? W końcu ile zarabia prawnik i jak wygląda aplikacja? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości w niniejszym artykule!

Kim jest prawnik?

Najkrócej – prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze i posiada tytuł magistra prawa. Osoba ta powinna doskonale znać przepisy, ponieważ na co dzień zajmuje się prawem i musi wykorzystywać je w swojej praktyce.

Tak naprawdę prawnik jest to najniższy stopień zawodowy jeśli chodzi o zawody prawnicze, których jest wiele, a należą do nich między innymi: sędzia, adwokat, komornik czy prokurator. Oznacza to, że prawnik ma tak naprawdę najmniejsze uprawnienia.

Czym zajmuje się prawnik?

Czym więc może zajmować się prawnik? Często osoby z takim wykształceniem otwierają własne kancelarie prawne i ich głównym zadaniem jest udzielanie porad prawnych. Niektóre osoby zajmujące się zawodowo prawem nie są zbyt przychylne do osób na tym stanowisku. Przyjmują, że tak naprawdę prawnika nie obowiązuje etyka zawodowa, nie spoczywa na nim duża odpowiedzialność za swoje działania, dlatego nie do końca są oni darzeni zaufaniem. Jednak tak naprawdę wiele zależy tutaj od tego, jakim człowiekiem jest prawnik i jak podchodzi do wykonywania swojego zawodu – w końcu nieetyczne zachowania możemy spotkać w praktycznie każdym zawodzie.

Jak zostać prawnikiem?

Jak można się domyślić, zostanie prawnikiem nie jest proste. Tak naprawdę należałoby rozpocząć przygotowania już w szkole średniej. Na studia na wydziale prawa i administracji zazwyczaj bardzo trudno się dostać. Dlatego też osoba, która chce wykonywać zawód prawnika, musi naprawdę dobrze zdać maturę. Jeśli więc zależy nam na tym, by w przyszłości objąć to stanowisko, warto już w szkole średniej chłonąć wiedzę i przygotowywać się od początku do ważnego egzaminu.

Egzaminy na studiach również w większości są trudne i wymagają dużych nakładów pracy. Dlatego też musimy być przygotowani na duże ilości nauki na każdym etapie edukacji. Obronienie pracy magisterskiej to jednak nie wszystko. Kolejnym etapem jest aplikacja prawnicza.

Aplikacja prawnicza

Jak już wspominaliśmy, ukończone studia to nie wszystko. Kolejnym krokiem jest dostanie się na aplikację. Nabór na nią odbywa się we wrześniu i jest to jedyny czas w roku, w którym można się starać o przyjęcie.

Jeśli chcemy wziąć udział w egzaminie, którego zdanie oznacza wstęp na aplikację, musimy odpowiednio wcześniej złożyć dokumenty oraz uiścić opłatę aplikacyjną.

Wspomniane dokumenty to:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
  • życiorys
  • trzy zdjęcia
  • kwestionariusz osobowy
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych
  • dowody uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Jak wygląda egzamin wstępny, o którym mowa? Kandydat musi odpowiedzieć na 150 pytań jednokrotnego wyboru, a aby dostać się na aplikację, minimalna liczba punktów do zdobycia to sto. Czas trwania egzaminu to 4 godziny, a jego zakres to prawo karne, cywilne, konstytucyjne itd. Zakres jest naprawdę szeroki.

Kiedy kandydat zda egzamin, ma dwa lata na to, by wpisać się na listę aplikantów. Podczas wpisywania się konieczne jest złożenie kolejnych dokumentów:

  • wniosku o wpis
  • odpisu dyplomu
  • zaświadczenia o niekaralności.

Aplikacja trwa 3 lata.

Cechy dobrego prawnika

Co powinno cechować dobrego prawnika? Jakie są predyspozycje do wykonywania tego zawodu?

Przede wszystkim osoba taka powinna być gotowa na ciągłe przyswajanie nowej wiedzy. Nie jest to zawód, w którym przez lata dzieje się to samo, prawo zmienia się bardzo szybko, a prawnik musi te zmiany śledzić. Wiąże się to z tym, że prawnik powinien być jak najbardziej profesjonalny. Musi także wiedzieć, jak teoretyczną znajomość prawa wykorzystać w praktyce.

Dodatkowo klienci z całą pewnością oczekują od osoby na tym stanowisku lojalności oraz dyskrecji.

Z całą pewnością przydatna będzie również empatia, otwarcie na innych ludzi i komunikatywność.

Ile zarabia prawnik?

Wiemy już czym się zajmuje, warto więc poruszyć kwestię tego, ile zarabia prawnik. Prawnik po aplikacji zarabia średnio ok. 4 972,00 złotych netto. 25% przedstawicieli tego zawodu zarabia 6 458,00 złotych netto i więcej. Grupa 25% przedstawicieli najniższych zarobków zarabia ok. 3 922,00 złotych netto i mniej.