Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Administrator bezpieczeństwa informacji - kim jest i ile zarabia?

Pojęcie “administrator bezpieczeństwa informacji” (w skrócie ABI) nie mówi dużo wielu osobom. Warto jednak wiedzieć, że może się on pojawić wszędzie tam, gdzie przetwarzane są dane osobowe. Kto może wykonywać ten zawód, jakie są zadania na tym stanowisku oraz ile zarabia administrator bezpieczeństwa informacji? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na pytania.

ABI, czyli kto?

Administrator bezpieczeństwa informacji jest powoływany przez administratora danych osobowych (w skrócie ADO). Jeżeli zdecyduje on się nie powoływać nikogo na to stanowisko, przejmuje zadania ABI-ego. ABI może być albo współpracownikiem, albo pracownikiem administratora danych.

Administrator bezpieczeństwa informacji musi zostać zarejestrowany w GIODO maksymalnie do 30 dni od powołania. ABI może mieć również swoich zastępców, co do których jednak nie istnieje konieczność rejestracji.

Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

Przede wszystkim administrator bezpieczeństwa informacji musi dbać o to, aby w firmie przestrzegane były przepisy o ochronie danych osobowych. ABI raportuje również to, czy przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami. Przygotowuje on również regulaminy i czuwa nad przygotowaniem dokumentacji opisującej sposoby i środki ochrony danych osobowych w firmie oraz sposób ich przetwarzania. Zajmuje się on również prawidłowym przechowywaniem danych pod względem technicznym.

ABI rejestruje dane osobowe, które przetwarza ADO, informuje go również o wszelkich niedogodnościach, a w razie przekazania uwag do GIODO pełni rolę łącznika między ADO a inspektorami.

Kompetencje administratora bezpieczeństwa informacji mogą być rozszerzone przez administratora danych osobowych.

Czy ABI jest konieczny w firmie?

Administrator danych osobowych może, ale nie musi, powoływać administratora bezpieczeństwa informacji. Co oczywiste, wiąże się to z koniecznością utworzenia nowego miejsca pracy, czyli także z dodatkowymi kosztami.

Warto jednak podkreślić, że jeżeli w miejscu pracy nie będzie administratora bezpieczeństwa informacji, jego zadania i tak będzie wykonywał administrator danych osobowych. Jego zatrudnienie jest więc także odciążeniem dla ADO. Poza tym powołanie ABI-ego okazuje się jednoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku rejestracji danych osobowych w GIODO, ponieważ to ABI prowadzi ich rejestr. Wyjątkiem są dane wrażliwe, za każdym razem rejestrowane bezpośrednio w GIODO.

Ile zarabia administrator bezpieczeństwa informacji?

Istotną kwestią wydaje się również to, ile zarabia administrator bezpieczeństwa informacji. Średnie zarobki w tym zawodzie wynoszą 6 738 złotych netto. 25% przedstawicieli tego zawodu zarabia mniej niż ok. 5 368 złotych netto. Z kolei najlepiej opłacana grupa administratorów bezpieczeństwa informacji zarabia powyżej 8 865 złotych netto i również jest to 25% osób pracujących na tym stanowisku.

Najlepiej zarabiają administratorzy z województwa mazowieckiego, opolskiego i małopolskiego  oraz zachodniopomorskiego. Najniższe zarobki występują w województwie podkarpackim , kujawsko-pomorskim oraz podlaskim.

Największe pensje otrzymują administratorzy bezpieczeństwa informacji z Warszawy, Błoni oraz Sopotu.

Skorzystaj z darmowego kalkulatora wynagrodzeń i przelicz kwotę brutto wynagrodzenia na netto!

Kto może zostać administratorem bezpieczeństwa informacji?

Wiemy już, czym zajmuje się i ile zarabia administrator bezpieczeństwa informacji, kto więc może nim zostać? Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być niekarana, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać zdolność do czynności prawnych i oczywiście wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych.

Pomocne mogą się również okazać wszelkie szkolenia i certyfikaty, które są dowodem na to, jak rozległą wiedzę posiada osoba, która ubiega się o to stanowisko.

Gdzie pracuje administrator bezpieczeństwa informacji?

To ile zarabia administrator bezpieczeństwa informacji zależy od miejsca, w którym pracuje. Jak już wspominaliśmy na początku, administrator bezpieczeństwa informacji może pracować wszędzie tam, gdzie przetwarzane są dane osobowe - np. w szkołach, szpitalach, gabinetach, firmach, które gromadzą dane na temat swoich klientów itd.

ABI - wykształcenie

Aby pracować na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji, nie trzeba studiować konkretnego kierunku. Najważniejsza jest - najlepiej udokumentowana - wiedza na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Praca administratora bezpieczeństwa informacji wymaga pełnej odpowiedzialności, skrupulatności, znajomości przepisów dotyczących ochrony danych osobowych czy też gotowości do ciągłego poszerzania wiedzy. Jego zatrudnienie może przynieść firmie korzyści, mimo że konieczne będzie zapewnienie odpowiednich warunków kolejnemu pracownikami. ABI może również odciążyć administratora danych osobowych, który przed powołaniem ABI-ego wykonuje wszystkie jego czynności. Dlatego warto rozważyć to stanowisko w swojej firmie. Nie da się ukryć, że dzięki niemu dane osobowe przechowywane w miejscu pracy są bezpieczniejsze, kontrolowane i raportowane, co może okazać się niezwykle istotne.