Poradnik Pracownika

Kim jest archiwista i czym się zajmuje w pracy?

Kim jest archiwista?

Kim jest archiwista? To osoba pracująca w archiwach różnych instytucji, zajmująca się aktami w nich przechowywanymi. Pracuje samodzielnie lub z klientami.

Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.

Czym zajmuje się archiwista?

Jakie obowiązki należą do przedstawicieli tego zawodu? Czy jest to jedynie opieka nad zbiorami? Lista zadań, jakie wykonują archiwiści, jest o wiele dłuższa.

Archiwista:

 1. opiekuje się zbiorami dokumentów;

 2. gromadzi akta, odpowiednio je opisuje, klasyfikuje;

 3. przechowuje i udostępnia dokumenty;

 4. ocenia, czy zbiory są jeszcze zdatne do użytku - zniszczone i niepotrzebne dokumenty przekazuje do zniszczenia;

 5. zajmuje się digitalizacją zbiorów, to znaczy przenoszeniem ich w środowisko cyfrowe - w formie katalogów, kopii;

 6. dba o odpowiednią temperaturę i wilgotność w archiwum;

 7. obsługuje klientów, którzy przychodzą do archiwum, poszukując informacji;

 8. odszukuje potrzebne akta;

 9. dba o dokumenty najstarsze i najcenniejsze;

 10. dba, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do akt;

 11. przygotowuje prezentacje czy wystawy;

 12. wystawia zaświadczenia dla osób poszukujących danych dokumentów;

 13. uzgadnia sposób przechowywania i układu akt;

 14. analizuje akta i przekwalifikuje dokumenty.

Jak zostać archiwistą?

Wiemy już, kim jest archiwista i czym się zajmuje. Czy każdy może podjąć pracę w tym zawodzie? Oczywiście odpowiedź jest przecząca. Aby zostać przedstawicielem tego zawodu należy posiadać przynajmniej wykształcenie średnie, kończąc szkołę policealną, po której uzyskuje się tytuł technika archiwisty. Warto jednak wiedzieć, że z wykształceniem średnim można awansować tylko do stanowiska archiwisty.

O pracę można starać się również po zdobyciu wykształcenia wyższego na kierunku historycznym o specjalizacji z zakresu archiwistyki. Dzięki temu możliwe są dalsze awanse zawodowe.