Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kim jest archiwista i czym się zajmuje w pracy?

Kim jest archiwista? To osoba pracująca w archiwach różnych instytucji, zajmująca się aktami w nich przechowywanymi. Pracuje samodzielnie lub z klientami.

Miejscem pracy archiwisty mogą być archiwa państwowe, zakładowe, biblioteki, muzea czy sądy oraz inne miejsca, w których przetrzymywane są różnego rodzaju dokumenty.

Czym zajmuje się archiwista?

Jakie obowiązki należą do przedstawicieli tego zawodu? Czy jest to jedynie opieka nad zbiorami? Lista zadań, jakie wykonują archiwiści, jest o wiele dłuższa.

Archiwista:

 • opiekuje się zbiorami dokumentów;
 • gromadzi akta, odpowiednio je opisuje, klasyfikuje;
 • przechowuje i udostępnia dokumenty;
 • ocenia, czy zbiory są jeszcze zdatne do użytku - zniszczone i niepotrzebne dokumenty przekazuje do zniszczenia;
 • zajmuje się digitalizacją zbiorów, to znaczy przenoszeniem ich w środowisko cyfrowe - w formie katalogów, kopii;
 • dba o odpowiednią temperaturę i wilgotność w archiwum;
 • obsługuje klientów, którzy przychodzą do archiwum, poszukując informacji;
 • odszukuje potrzebne akta;
 • dba o dokumenty najstarsze i najcenniejsze;
 • dba, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do akt;
 • przygotowuje prezentacje czy wystawy;
 • wystawia zaświadczenia dla osób poszukujących danych dokumentów;
 • uzgadnia sposób przechowywania i układu akt;
 • analizuje akta i przekwalifikuje dokumenty.

Jak zostać archiwistą?

Wiemy już, kim jest archiwista i czym się zajmuje. Czy każdy może podjąć pracę w tym zawodzie? Oczywiście odpowiedź jest przecząca. Aby zostać przedstawicielem tego zawodu należy posiadać przynajmniej wykształcenie średnie, kończąc szkołę policealną, po której uzyskuje się tytuł technika archiwisty. Warto jednak wiedzieć, że z wykształceniem średnim można awansować tylko do stanowiska archiwisty.

O pracę można starać się również po zdobyciu wykształcenia wyższego na kierunku historycznym o specjalizacji z zakresu archiwistyki. Dzięki temu możliwe są dalsze awanse zawodowe.

Jak wygląda ścieżka kariery archiwisty?

Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia można rozpocząć pracę na stanowisku pomocnika archiwisty. Po średnio dwóch latach wykonywania tych obowiązków można ubiegać się o awans na młodszego archiwistę. Sumienne wykonywanie tego zawodu pozwoli nam awansować na archiwistę. Kolejnymi szczeblami tego zawodu jest starszy archiwista czy kustosz.

Jak wygląda praca archiwisty?

Choć archiwista pracuje głównie w biurze, gdzie dostarczane mu są potrzebne dokumenty, na początku swojej kariery zawodowej w danym miejscu musi spędzić więcej czasu w samym magazynie, aby nauczyć się, jak szukać, jak wyglądają zbiory itp.

Zazwyczaj archiwista pracuje samodzielnie przy swoim biurku, a główne narzędzia potrzebne mu do pracy do komputer, kserokopiarka czy różnego rodzaju czytniki. Czasami jednak musi on spotkać się z klientem, który potrzebuje konkretnego dokumentu i wyszukać go zależnie od potrzeb.

Cechy archiwisty

Niemal w każdym zawodzie można wyodrębnić zestaw cech, które ułatwiają wykonywanie pracy na tym stanowisku. Nie inaczej jest w przypadku archiwistów. Jaki musi być przedstawiciel tej grupy zawodowej? Z pewnością w opracowaniu dokumentów ważna jest skrupulatność oraz szczegółowość, dokładność. Przydatna będzie również z pewnością dobra pamięć, praca będzie utrudniona, jeżeli każda wizyta w magazynie będzie niemalże błądzeniem we mgle. Kolejną istotną cechą jest także wytrwałość - archiwista niejednokrotnie godzinami robi to samo, czynności są powtarzalne i niestety niezbyt porywające. Archiwista musi być gotowy na tego rodzaju zajęcia i nie mieć z nimi problemu.

Istotna jest także maksymalna koncentracja na zadaniu, dobra organizacja pracy własnej, a także chęć poszerzania wiedzy z każdej dziedziny. Różnorodne zainteresowania mogą naprawdę pomóc archiwistom w codziennej pracy. Trudno również wyobrazić sobie osobę na tym stanowisku, która cechuje się niecierpliwością. Ważna okazuje się także samodzielność w wykonywaniu zadań.

Pamiętajmy również o tym, że archiwista może pracować także z klientem, w związku z czym znaczenie ma także wysoka kultura osobista, otwartość, komunikatywność i cierpliwość. Z pewnością w swojej karierze spotkać się można z klientem wybuchowym, niecierpliwym, archiwista natomiast w takiej sytuacji musi być opanowany i wykonywać swoje obowiązki z należytą dokładnością mimo nacisków.

W tym zawodzie przydatna okazać się może znajomość języków obcych. Informacje, z którymi spotykać się będzie archiwista mogą być bowiem przekazywane w różnych językach, szczególnie ma to miejsce w przypadku dokumentów, które powstały setki lat temu.