Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak potwierdzić swoje prawo do świadczeń NFZ?

Od początku miesiąca podjęłam pracę na umowę zlecenie, z której, jak zostałam zapewniona przez pracodawcę, odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ostatnich dniach udałam się do przychodni, gdzie w rejestracji zostałam poinformowana, że nie mam prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, ponieważ nie widnieję w ewidencji jako osoba ubezpieczona. Jak potwierdzić swoje prawo do świadczeń NFZ?

Marianna, Łódź

 

Pracodawca ma 7 dni od daty zawarcia umowy - czy to zlecenie, czy o pracę - na zgłoszenie pracownika do ZUS-u, w tym także do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń NFZ

Jeżeli z tytułu podpisanej umowy zlecenia zleceniobiorca podlega pod ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe, to pracodawca powinien taką osobę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA bądź - jeżeli opłaca także składki społeczne - na druku ZUS ZUA. Nie zgłasza się z tytułu umowy zlecenie osoby, która jest uczniem czy studentem do 26. roku życia, gdyż powinna ona być zgłoszona do ubezpieczeń z uczelni.

Jak potwierdzić swoje prawo do świadczeń NFZ?

W pierwszej kolejności, aby w takim wypadku skorzystać z usług służby zdrowia w ramach ubezpieczenia, dopuszcza się złożenie pisemnego oświadczenia w przychodni, w którym osoba potwierdza, że jest ubezpieczona.

Warto pamiętać, że wiążące są także dokumenty zgłoszeniowe w formie papierowej, ZUS ZZA lub ZUS ZUA, z których wprost wynika, do jakich ubezpieczeń pracownik został zgłoszony oraz z jaką datą. Okazanie dokumentów zgłoszeniowych w ośrodku zdrowia jest potwierdzeniem prawa do bezpłatnych świadczeń. O takie dokumenty można wystąpić do pracodawcy, szczególnie jeśli wizyta lekarska realizowana jest w niewielkim odstępie czasu od podjęcia zatrudnienia.

Warto także zadbać o wyjaśnienie sprawy, jeżeli nie jest to przypadek incydentalny. W pierwszej kolejności zaleca się zwrócenie do pracodawcy o zweryfikowanie zgłoszenia do ZUS-u. Następnie warto zwrócić się do wojewódzkiego oddziału NFZ, zgodnie z miejscem zamieszkania pracownika, o wyjaśnienie sprawy.