Poradnik Pracownika

Jak potwierdzić swoje prawo do świadczeń NFZ?

Od początku miesiąca podjęłam pracę na umowę zlecenie, z której, jak zostałam zapewniona przez pracodawcę, odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ostatnich dniach udałam się do przychodni, gdzie w rejestracji zostałam poinformowana, że nie mam prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, ponieważ nie widnieję w ewidencji jako osoba ubezpieczona. Jak potwierdzić swoje prawo do świadczeń NFZ?

Marianna, Łódź

 

Pracodawca ma 7 dni od daty zawarcia umowy - czy to zlecenie, czy o pracę - na zgłoszenie pracownika do ZUS-u, w tym także do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do świadczeń NFZ

Jeżeli z tytułu podpisanej umowy zlecenia zleceniobiorca podlega pod ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe, to pracodawca powinien taką osobę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA bądź - jeżeli opłaca także składki społeczne - na druku ZUS ZUA. Nie zgłasza się z tytułu umowy zlecenie osoby, która jest uczniem czy studentem do 26. roku życia, gdyż powinna ona być zgłoszona do ubezpieczeń z uczelni.

Jak potwierdzić swoje prawo do świadczeń NFZ?

W pierwszej kolejności, aby w takim wypadku skorzystać z usług służby zdrowia w ramach ubezpieczenia, dopuszcza się złożenie pisemnego oświadczenia w przychodni, w którym osoba potwierdza, że jest ubezpieczona.

Warto pamiętać, że wiążące są także dokumenty zgłoszeniowe w formie papierowej, ZUS ZZA lub ZUS ZUA, z których wprost wynika, do jakich ubezpieczeń pracownik został zgłoszony oraz z jaką datą. Okazanie dokumentów zgłoszeniowych w ośrodku zdrowia jest potwierdzeniem prawa do bezpłatnych świadczeń. O takie dokumenty można wystąpić do pracodawcy, szczególnie jeśli wizyta lekarska realizowana jest w niewielkim odstępie czasu od podjęcia zatrudnienia.

Warto także zadbać o wyjaśnienie sprawy, jeżeli nie jest to przypadek incydentalny. W pierwszej kolejności zaleca się zwrócenie do pracodawcy o zweryfikowanie zgłoszenia do ZUS-u. Następnie warto zwrócić się do wojewódzkiego oddziału NFZ, zgodnie z miejscem zamieszkania pracownika, o wyjaśnienie sprawy.

Strzałka