Poradnik Pracownika

Nieopłacenie składek zus przez pracodawcę - konsekwencje

Od niedawna jestem na zwolnieniu chorobowym. Okazało się, że mój pracodawca nie opłaca składek ZUS za pracowników. Czy to oznacza, że od kilku miesięcy nie mam ubezpieczenia i nie należy mi się zasiłek chorobowy?

 

Waldemar, Sulęcin

 

Odpowiedzialność za opłacanie składek za zgłoszonych do ZUS-u pracowników ponosi tylko pracodawca. Nieopłacenie składek zus przez pracodawcę nie ma wpływu na wypłatę zasiłków zarówno chorobowych, jak i macierzyńskich. Pracownik, za którego nie są odprowadzane składki, nie zostanie także pozbawiony prawa do emerytury, gdyż nalicza się ją w oparciu o składki należne, a nie te rzeczywiście wpłacone na konto ZUS-u, pod warunkiem że płatnik (pracodawca) zgłosił pracownika do ubezpieczeń i składa za niego miesięczne raporty do ZUS-u. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych: “Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1–3, 5, 6 i 9–12, obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek” (art. 17 u.s.u.s.).

Na pracowniku zatem nie spoczywa żadna odpowiedzialność za nieopłacenie składek zus przez pracodawcę.

Należy pamiętać, że pracownik powinien zawiadomić ZUS, że pracodawca nie odprowadza składek, na pracodawcę, który nie opłaca składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może bowiem wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek (art. 24 ust. 1a u.s.u.s.).