Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dobrowolne dodatkowe wpłaty na PPK

Moja firma poinformowała mnie o tym, że zapisze mnie automatycznie do PPK. Moim zdaniem 2% wynagrodzenia brutto to bardzo mała kwota. Czy można wnosić dodatkowe wpłaty na PPK?

Karol, Mława

 

PPK to system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, jest powszechny i  dobrowolny. Uczestniczenie w nim jest dobrowolne dla pracowników, ale pracodawcy mają obowiązek umożliwienia im przystąpienia do programu.

Kto wpłaca na PPK?

Wpłaty na PPK mają być finansowane z przez:

  • pracownika,
  • pracodawcę,
  • Skarb Państwa.

W podstawowej wersji pracownik na swoje indywidualne konto w PPK będzie przekazywać 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawca przekaże 1,5% wynagrodzenia. Natomiast państwo co roku wpłaci 240 zł, ponadto otrzyma się 250 zł opłaty powitalnej, gdy rozpoczyna się gromadzenie środków w PPK.

Dobrowolne dodatkowe wpłaty na PPK

Dla osób, które chcą oszczędzać więcej niż w wersji podstawowej, wprowadzono dobrowolne dodatkowe wpłaty na PPK. Dzięki nim wpłatę można podwyższyć, jednak nie więcej niż o dodatkowe 2% wynagrodzenia brutto. Aby było to możliwe, należy złożyć swojemu pracodawcy stosowne oświadczenie, a w kolejnym miesiącu zostanie odprowadzona dodatkowa wpłata. Istotne jest to, że w każdej chwili można z niej zrezygnować, składając kolejne oświadczenie pracodawcy.

Pracownik maksymalnie może wpłacić 4% wynagrodzenia brutto: 2% składki podstawowej i 2% dobrowolnej.

Dobrowolna wpłata pracownika nie wpływa na podwyższenie części pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek opłacać za pracownika kwotę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto. Natomiast każda wpłata powyżej 1,5% jest już indywidualną decyzją pracodawcy. Czyli jeśli pracownik dobrowolnie zwiększy swoją wpłatę do 4% wynagrodzenia brutto, wówczas pracodawca może pozostać przy podstawowej wpłacie na poziomie 1,5%. Warto jednak pamiętać że ma on możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej (fakultatywnej) do 2,5%, która może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia, na podstawie regulaminu wynagrodzeń lub układów zbiorowych pracy.

Podsumowując, pracownik na zasadach pełnej dobrowolności będzie mógł zwiększyć swój wkład do PPK o wpłaty dodatkowe. Dodatkowe wpłaty na PPK nie mogą jednak przekraczać 2% wynagrodzenia. Istotne jest to, że poprzez złożenie oświadczenia w każdej chwili można rozpocząć dokonywanie dodatkowych wpłat lub z nich zrezygnować.