Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czym jest praca sezonowa i jakie są warunki umowy?

Praca sezonowa zwykle kojarzy się z chęcią zdobycia dodatkowego dochodu przez uczniów i studentów. Rzeczywiście największą grupę osób podejmujących się pracy sezonowej stanowią osoby, które jeszcze się uczą. Niemniej jednak pojęcie pracy sezonowej jest dużo bardziej złożone, a warunku umowy znacząco różnią się od tych, które obowiązują w przypadku stałego zatrudnienia.

Czym jest praca sezonowa?

Praca sezonowa jest świetną okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy i podreperowania domowego budżetu. Dla wielu osób praca sezonowa jest pierwszą w życiu pracą, za którą otrzymuje się solidne wynagrodzenie. Praca sezonowa cieszy się największym zainteresowaniem wśród bardzo młodych ludzi – uczniów i studentów. Niestety, wielu pracodawców wykorzystuje brak wiedzy i doświadczenia swoich młodych pracowników, dlatego też konieczne jest, aby dobrze znać zakres obowiązków i praw pracownika sezonowego.

Czy istnienie oficjalna definicja pracy sezonowej? To zależy. Kodeks pracy nie określa jednoznacznie, czym jest praca sezonowa. Niemniej jednak jako podstawę prawną można uznać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 roku, który mówi o tym, że pracą sezonową można nazwać każdą pracę, która jest wykonywana przez określony okres w roku, związany z porą roku i warunkami atmosferycznymi. 

Jakie warunki umowy?

Kodeks pracy nie reguluje charakteru ani szczególnego sposobu zatrudniania pracowników sezonowych. Oznacza to, że przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika na określony okres, może to zrobić na podstawie terminowych umów. Najpopularniejszą z nich jest umowa o pracę na czas określony. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników sezonowych musi pamiętać o tym, że jego obowiązkiem jest zapewnienie pracownikom wszystkich należnych im świadczeń. Przed nawiązaniem stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek skierować pracowników na badania lekarskie oraz kurs BHP

Warto wiedzieć o tym, że pracownicy sezonowi zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony mają, tak samo jak każdy inny pracownik, prawo do urlopu oraz gwarancję minimalnego wynagrodzenia. Dla przedsiębiorcy nie jest to korzystne rozwiązanie, dlatego zatrudniając pracowników na określony okres, często stosują alternatywy umów o pracę w postaci umów cywilnoprawnych. Mowa tu oczywiście o umowie zleceniu lub umowie o dzieło. Pracodawcy często decydują się na zawiązywanie tego typu umów ze względu na brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wadą takich umów dla pracodawcy są ograniczone możliwości kierownicze względem pracowników. 

Kto może podjąć się pracy sezonowej i ile można zarobić?

Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, może zostać zawiązana z pracownikiem, który ukończył 13. rok życia. Biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy sezonowi to w większości uczniowie i studenci, możliwość pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Umowę o pracę z osobą nieletnią można zawiązać wyłącznie w przypadku działalności związanej ze sztuką lub sportem.

Każdy typ umowy, zarówno umowa o pracę, jaki i umowy cywilnoprawne, muszą jasno określać wysokość wynagrodzenia. W przypadku umowy o pracę, wynagrodzenie pracownika sezonowego nie może być niższe niż minimalna płaca krajowa. Trudno jednoznacznie określić, jaki typ pracy sezonowej przynosi największe profity. Ogromną popularnością cieszy się praca w gastronomii oraz przy zbiorach warzyw i owoców.