Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki operatora koparko-ładowarki. Jak nim zostać?

Operator koparko-ładowarki jest obecnie zawodem deficytowym - co oznacza, że zapotrzebowanie na tego typu pracowników jest wysokie. Sprawdź, na czym polega praca na tym stanowisku, jak wyglądają zarobki operatora koparko-ładowarki, oraz jakie wymagania trzeba spełniać, aby móc zostać operatorem koparko-ładowarki.

Praca operatora koparko-ładowarki

Operatorzy koparko-ładowarek to obecnie bardzo pożądana grupa zawodowa. Rośnie nie tylko zapotrzebowanie na tego typu pracowników, ale wzrasta także liczba specjalistycznych kursów, które dają możliwość zdobycia uprawnienia na takie typu sprzęty. Praca na takim stanowisku jest bez wątpienia bardzo odpowiedzialnym zajęciem, ponieważ operator koparko-ładowarki musi mieć na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu. Zawód ten należy również do zawodów niebezpiecznych, z racji tego, że praca zazwyczaj wykonywana jest w miejscu, w którym mogą zdarzyć się różne wypadki - związane np. z obsunięcie się ziemi lub porażeniem prądem z linii elektroenergetycznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi wykazywać się przede wszystkimi takimi umiejętnościami, jak: szybkie podejmowanie decyzji, doskonała koncentracja oraz myślenie przestrzenne.

Zarobki operatora koparko-ładowarki

Wysokość wynagrodzenia otrzymywanego za pracę na tym stanowisku uzależniona jest głównie od miejsca wykonywania pracy, doświadczenia pracownika oraz wielkości przedsiębiorstwa. Pensja operatora koparko-ładowarki w Polsce wynosi średnio około 3000-4500 złotych brutto w ciągu miesiąca. Najlepiej opłacani operatorzy koparko-ładowarek otrzymują pensję przekraczającą 7000 złotych brutto. Warto jednak podkreślić, że wynagrodzenia za pracę wykonywaną za granicą są stanowczo wyższe i osoby na tym stanowisku mogą spodziewać się płacy na poziomie nawet 13500 złotych brutto w miesiącu. Osoby wykonujące zawód operatora koparko-ładowarki zazwyczaj zatrudniane są na podstawie umowy o pracę i oprócz podstawowego wynagrodzenia mogą liczyć również na dodatkowe premie, np. przerobu miesięcznego.

Jak zostać operatorem koparko-ładowarki?

Praca operatorów maszyn budowlanych regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki. Zgodnie z tym rozporządzeniem, aby móc zostać operatorem koparko-ładowarki, trzeba posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe i mieć ukończone 18 lat. Nie jest konieczne natomiast ukończenie studiów ani posiadanie wykształcenia technicznego. Operator sprzętów budowlanych musi posiadać specjalne uprawnienia, które może zdobyć poprzez ukończenie właściwych kursów. Aby móc przystąpić do kursu, należy posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora. Na rynku dostępne są takie rodzaje kursów, jak: operator koparek jednonaczyniowych, operator ładowarek jednonaczyniowych, a także właśnie operator koparko-ładowarki. Możliwe jest zdobycie uprawnień w dwóch klasach: klasa I - wszystkie typy ładowarek, oraz klasa II - ładowarki o masie całkowitej nieprzekraczającej 25 ton. Przystąpienie do kursu i zdobycie uprawnień na koparko-ładowarkę nie wiąże się z koniecznością posiadania prawa jazdy kategorii B - jednak w praktyce okazuje się to niezbędne. Dlaczego? Ponieważ z tego typu maszyn i urządzeń korzysta się nie tylko na placu budowy, czasem konieczne jest przemieszczenie się po drodze publicznej - gdzie prawo jazdy jest wymagane.