Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Atuty w CV - jak je sformułować?

Atuty w CV są jednym z elementów, które wpływają na ostateczną decyzję przyszłego pracodawcy. Najczęściej dotyczą cech charakteru, jednak równie dobrze mogą to być poprzednie stanowiska, zdobyte nietypowe doświadczenie, znajomość trudnych języków czy ukończone szkolenia. Wszystko to mogłoby postawić pracownika w dobrym świetle, warto wymienić w swoim CV, ale na tym nie koniec. Przed rozmową kwalifikacyjną warto również przygotować odpowiedzi, w jaki sposób wspomniane atuty wpływają na jakość pracy na danym stanowisku.

Znaczenie własnych zalet w CV

Dlaczego tak istotne jest wymienianie własnych zalet w CV? Nie chodzi o to, aby przedstawiać siebie wyłącznie w samych superlatywach, ponieważ przekoloryzowane CV nie wygląda dobrze. Może wręcz świadczyć o egoizmie i narcyzmie osoby aplikującej. Zalety powinny pokrywać się z rzeczywistością i mieć odniesienie do przyszłego stanowiska pracy. Przykładowo, mechanik samochodowy nie musi wpisywać w swoje CV umiejętności nawiązywania kontaktu z dziećmi, ponieważ nie przyda się to na wybranym stanowisku. Atuty w CV są ważne, aby pracodawca wstępnie zakwalifikował aplikanta do rozmowy o pracę. Są podstawą decyzji, czy dana osoba będzie nadawać się na danym stanowisku. 

Atuty w CV - jak je sformułować?

Najczęściej atuty wymienia się po przecinku lub w formie listy punktowej, z odpowiednim nagłówkiem. Pozytywne cechy charakteru, na jakie pracodawcy zwracają uwagę, to między innymi:

  • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  • odpowiedzialność,
  • kreatywność, pomysłowość,
  • samodzielność,
  • odporność na stres,
  • dobra organizacja pracy.

Jednak należy mieć na uwadze, że prawdopodobnie większość aplikujących osób wymieni te cechy. Aby CV było wyjątkowe należy krótko rozwinąć każdy atut. Przykładowo, do zaangażowania w powierzone obowiązki można dopisać "terminowe kończenie przyjętych zleceń i zadań", z kolei do odpowiedzialności warto dodać "znajomość podstawowych zasad prawnych na danym stanowisku". Oczywiście lista zalet zależy również od tego, na jakie stanowisko aplikujemy. Jeśli jest to praca typowo artystyczna (redaktor, grafficiarz, malarz, grafik itd.) dobrze jest wspomnieć o kreatywności, pomysłowości, niestereotypowych rozwiązaniach w pracy i ekspresjonizmie. Natomiast jeśli przyszłą pracą ma być opieka nad dzieckiem, najlepiej wymienić dokładność, sumienność, umiejętność nawiązania kontaktu z dzieckiem i odpowiedzialność. Odporność na stres sprawdzi się świetnie w korporacjach i na stanowiskach urzędowych. 

Formułując pozostałe zalety, niezwiązane z charakterem, również warto dodać coś od siebie, aby nie była to wyłącznie lista rzeczowników. Odrębnym nagłówkiem w CV jest znajomość języków obcych. Tutaj przy każdym języku należy wpisać odpowiedni poziom (A, B1, B2, C1 itd.), a jeśli posiadamy ukończone kursy językowe, warto dodać informację o nazwie szkolenia, czasie trwania i dacie jego ukończenia. Można również wspomnieć o uczelnianych wymianach studenckich, na których zdobywa się doświadczenie językowe.

Czy warto wymieniać wady?

Każdy z nas posiada pewne wady, takie jak brak cierpliwości, niechęć do publicznych wystąpień czy niedostateczna znajomość języków obcych. Takich informacji nie należy wymieniać w CV, ponieważ celem tego dokumentu jest zachęcenie osób rekrutujących do zaproszenia aplikanta na rozmowę kwalifikacyjną. Dopiero na tej rozmowie - gdy padnie pytanie o wady - można wymienić kilka. W tym czasie warto przygotować się do takiej rozmowy i znając swoje wady, nauczyć się zamieniać je w zalety.