Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy CV to życiorys? Przykład z omówieniem

CV (curriculum vitae – przebieg życia) to życiorys zawodowy. Zawieramy w nim najważniejsze informacje na nasz temat, które mogą nam pomóc w otrzymaniu zatrudnienia. Coraz częściej jednak CV i życiorys są stosowane zamiennie, co może wprowadzać w błąd. Czy CV to życiorys? Podpowiadamy w artykule.

Życiorys w ogłoszeniach o pracę

Zdarza się, że w ogłoszeniu o pracę jesteśmy proszeni o przykładowo przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego. Może być to dla nas zastanawiające, ponieważ życiorys jest osobnym i odmiennym od CV dokumentem. Jednak zazwyczaj rekruterzy stosują te słowa zamiennie, a jeśli nie chodzi im o CV, najpewniej to podkreślą. 

Czy CV to życiorys?

CV jest życiorysem zawodowym, jednak różni się od dokumentu, jakim jest życiorys. Trudno więc jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy CV to życiorys?. Owszem, CV jest życiorysem, jednak życiorys nie zawsze jest CV.

Życiorys jest czymś w rodzaju krótkiej autobiografii, w której wypisujemy najważniejsze fakty z naszego życia. Zwykle przyjmuje formę podania, zdarza się też, że powinien być napisany ręcznie.

Z kolei CV to głównie przebieg naszej kariery zawodowej, umieszczamy w nich podstawowe dane osobowe i kontaktowe, ostatni etap edukacji, doświadczenie zawodowe, umiejętności, zainteresowania, kursy i szkolenia itd. Może ono przyjąć różne formy, wszystko zależy od tego, jak chce przedstawić je kandydat – zdarza się, że są bardzo kreatywne lub przeciwnie, oszczędne w swojej formie. Nie są one również pisane ręcznie. 

Życiorys jest wymagany w dzisiejszych czasach w niewielu zawodach, przygotowuje się go na przykład składając podanie o przyjęcie do wojska.

Jak wygląda życiorys?

Czy CV to życiorys? Wiemy już że nie zawsze. Jak więc wygląda drugi ze wspomnianych dokumentów? 

Jak już wspominaliśmy, jest to coś w rodzaju skróconej autobiografii. Dokument ten przyjmuje formę podania i najlepiej, by jego objętość nie przekraczała jednej strony A4 (jeśli nie piszemy go ręcznie). 

W przypadku, kiedy wymagane jest napisanie życiorysu ręcznie, pamiętajmy o tym, by pisać jak najbardziej wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, trzymać się zasad poprawnej polszczyzny i nie kreślić po nim. Jeśli popełniliśmy w nim jakieś błędy, powinniśmy go jeszcze raz przepisać. 

Klasycznie, tak jak w podaniach, na górze po prawej stronie umieszczamy miejscowość i datę sporządzenia dokumentu. Nieco niżej po lewej nasze dane osobowe. Następnie niżej na środku strony nagłówek ŻYCIORYS i treść właściwą podania. 

Co zawieramy w treści? Datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, określenie czym się zajmują, przebieg naszej edukacji, doświadczenia zawodowego, osiągnięcia, można też wspomnieć o zainteresowaniach. 

Warto jednak mieć na uwadze, że często instytucja wymagająca od nas życiorysu podaje dokładne dane co do jego treści. I tak na przykład Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku w swoich wymaganiach podaje między innymi posiadany majątek, stan cywilny, przynależność do organizacji politycznych czy doznane prześladowania i represje.

Przykładowy życiorys

25 maja 2019 r., Wrocław

Maria Kowalska

ul. Ulica 1/1

50-505 Wrocław

tel. 123456789

mariakowalska@mail.com

ŻYCIORYS 

Urodziłam się 16 kwietnia 1999 roku we Wrocławiu. Mój ojciec, Janusz, jest przedsiębiorcą, razem z mamą, Joanną, założyli w 1990 roku firmę zajmującą się sprzedażą nieruchomości, którą zajmują się do dzisiaj. 

W latach 2014–2017 uczęszczałam do liceum do klasy o profilu dziennikarskim, co sprawiło, że w 2017 roku podjęłam studia na tym kierunku, które kontynuuję do dzisiaj. Od pierwszego roku studiów zbieram doświadczenie zawodowe, korzystając z możliwości praktyk na różnych stanowiskach. 

Najbardziej interesuje mnie praca związana z PR-em. Dodatkowo moją pasją jest marketing i reklama. W wolnych chwilach czytam dużo reportaży, szczególnie traktujących o II wojnie światowej. 

(w tym miejscu składamy ręczny podpis)

 

Przygotowując życiorys, pamiętajmy o poprawności językowej. Powinien on również być pisany bez emocji i jak najbardziej zwięźle. Jeśli jesteśmy proszeni o konkretne informacje, skupmy się głównie na nich.

Czy CV to życiorys? Nie zawsze, choć rzeczywiście rekruterzy często mają je na myśli. Jednak jeśli pracodawca wymaga od nas życiorysu w formie podania, najpewniej wyraźnie to zaznaczy, podając także, co powinniśmy w nim zawrzeć.